Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89

Naučni rad pravnog savetnika Beogradskog centra za ljudska prava, Bojana Stojanovića “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo” objavljen je u aktuelnom izdanju Zbornika radova Pravnog fakuleta u Nišu. Rad analizira konstataciju Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiona protiv Novog Zelanda u […]

Naučni rad pravnog savetnika Beogradskog centra za ljudska prava, Bojana Stojanovića “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo” objavljen je u aktuelnom izdanju Zbornika radova Pravnog fakuleta u Nišu. Rad analizira konstataciju Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiona protiv Novog Zelanda u svetlu proširivanja zaštite prava na život i utemeljenje puta priznanju uticaja klimatskih promena na osnov migracija ljudi. Rad se bavi hipotezom priznanja ekoloških izbeglica i potencijalnoj promeni normative u ovoj oblasti posebno u praksi međunarodnih tela i država. Postupak je pred Komitetom za ljudska prava sproveden u skladu sa odredbama Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima usvojenog pod okriljem Ujedinjenih nacija 1966. i Prvog fakultativnog protokola uz ovaj pakt.

Konstatacija Komiteta koju autor analizira je od velikog značaja za međunarodno pravo ljudskih prava, priznajući uticaj klimatskih promena i šteta izazvanih prirodnim katastrofama, ona stvara put ka razvoju prakse koja će i druga ljudska prava moći da štiti na ovaj način. Takođe, značajno otvara put zaštite ekoloških izbeglica i proširivanju opsega zabrane proterivanja (princip non-refoulment) proširujići tako pravo na azil osoba koje prisilno migriraju usled klimatskih promena i prirodnih katastrofa.

Kompletan rad možete pogledati na sledećem linku.

This post was originally published on www.azil.rs.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
www.azil.rs | Refugee Watch (2023-03-28T20:40:58+00:00) » Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/09/09/bojan-stojanovic-konstatacija-komiteta-za-ljudska-prava-u-slucaju-joane-tejtiota-protiv-novog-zelanda-i-njen-znacaj-za-medunarodno-pravo-zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-nisu-br/.
MLA
" » Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89." www.azil.rs | Refugee Watch - Wednesday September 9, 2020, https://www.refugee.watch/2020/09/09/bojan-stojanovic-konstatacija-komiteta-za-ljudska-prava-u-slucaju-joane-tejtiota-protiv-novog-zelanda-i-njen-znacaj-za-medunarodno-pravo-zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-nisu-br/
HARVARD
www.azil.rs | Refugee Watch Wednesday September 9, 2020 » Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89., viewed 2023-03-28T20:40:58+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/09/09/bojan-stojanovic-konstatacija-komiteta-za-ljudska-prava-u-slucaju-joane-tejtiota-protiv-novog-zelanda-i-njen-znacaj-za-medunarodno-pravo-zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-nisu-br/>
VANCOUVER
www.azil.rs | Refugee Watch - » Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T20:40:58+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/09/09/bojan-stojanovic-konstatacija-komiteta-za-ljudska-prava-u-slucaju-joane-tejtiota-protiv-novog-zelanda-i-njen-znacaj-za-medunarodno-pravo-zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-nisu-br/
CHICAGO
" » Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89." www.azil.rs | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T20:40:58+00:00. https://www.refugee.watch/2020/09/09/bojan-stojanovic-konstatacija-komiteta-za-ljudska-prava-u-slucaju-joane-tejtiota-protiv-novog-zelanda-i-njen-znacaj-za-medunarodno-pravo-zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-nisu-br/
IEEE
" » Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89." www.azil.rs | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/09/09/bojan-stojanovic-konstatacija-komiteta-za-ljudska-prava-u-slucaju-joane-tejtiota-protiv-novog-zelanda-i-njen-znacaj-za-medunarodno-pravo-zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-nisu-br/. [Accessed: 2023-03-28T20:40:58+00:00]
rf:citation
» Bojan Stojanović “Konstatacija Komiteta za ljudska prava u slučaju Joane Tejtiota protiv Novog Zelanda i njen značaj za međunarodno pravo”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 87/2020, str. 73-89 | www.azil.rs | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/09/09/bojan-stojanovic-konstatacija-komiteta-za-ljudska-prava-u-slucaju-joane-tejtiota-protiv-novog-zelanda-i-njen-znacaj-za-medunarodno-pravo-zbornik-radova-pravnog-fakulteta-u-nisu-br/ | 2023-03-28T20:40:58+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo