10.09.2020 Pomoć porodici

Ova porodica živi u okolini Novog Sada, bez vode i struje. U dvosobnoj “kući”, sa rupama u krovu i zidovima, stanuje majka sa decom starosti od 2 meseca do 14 godina, i sama se brine o njima. Žive od socijalne pomoći i onog što majka sakupi “na kantama”. U ovakvom siromaštvu ipak se drži red, […]

Ova porodica živi u okolini Novog Sada, bez vode i struje. U dvosobnoj „kući“, sa rupama u krovu i zidovima, stanuje majka sa decom starosti od 2 meseca do 14 godina, i sama se brine o njima. Žive od socijalne pomoći i onog što majka sakupi „na kantama“.

U ovakvom siromaštvu ipak se drži red, deca su uredna i kuća sređena. Majka ih redovno vodi u vrtić i školu; od septembra imaju i đaka prvaka. Njihova borba za preživljavanje je svakodnevna, pre svega u obezbeđivanju hrane za decu.

Pozivamo ljude dobre volje, koji žele i mogu, da pomognu u:

– HRANI (samo namirnice koje mogu da se čuvaju van frižidera – možete doneti u našu kancelariju, Arse Teodorovića 3, Novi Sad od 8h do 16h),

– DONACIJAMA za peć „smederevac“ i ogrev za zimu (namenski račun NSHC-a za donacije: 150-1857058-62 ; PayPall uplate: nshc@eunet.rs)

– ZIMSKOJ obući i odeći za decu, toplim pokrivačima, i sl.

Na početku akcije sakupili smo i neophodan nameštaj – očuvane kauče i krevet – koji će takođe biti od značaja za ovu porodicu.

Sve sakupljene donacije idu direktno ovoj porodici, a novčani prilozi će u celosti (100%) biti upotrebljeni za kupovinu peći i ogreva.

NSHC će redovno izveštavati o sakupljenoj pomoći.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Igor | Refugee Watch (2023-02-07T17:59:36+00:00) » 10.09.2020 Pomoć porodici. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/09/10/10-09-2020-pomoc-porodici/.
MLA
" » 10.09.2020 Pomoć porodici." Igor | Refugee Watch - Thursday September 10, 2020, https://www.refugee.watch/2020/09/10/10-09-2020-pomoc-porodici/
HARVARD
Igor | Refugee Watch Thursday September 10, 2020 » 10.09.2020 Pomoć porodici., viewed 2023-02-07T17:59:36+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/09/10/10-09-2020-pomoc-porodici/>
VANCOUVER
Igor | Refugee Watch - » 10.09.2020 Pomoć porodici. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T17:59:36+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/09/10/10-09-2020-pomoc-porodici/
CHICAGO
" » 10.09.2020 Pomoć porodici." Igor | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T17:59:36+00:00. https://www.refugee.watch/2020/09/10/10-09-2020-pomoc-porodici/
IEEE
" » 10.09.2020 Pomoć porodici." Igor | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/09/10/10-09-2020-pomoc-porodici/. [Accessed: 2023-02-07T17:59:36+00:00]
rf:citation
» 10.09.2020 Pomoć porodici | Igor | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/09/10/10-09-2020-pomoc-porodici/ | 2023-02-07T17:59:36+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo