Poziv za dostavljanje ponuda

Međunarodna mreža pomoći I.A.N. poziva kvalifikovane organizacije/agencije koje se bave pružanjem obuka i treninga, a koje mogu ponuditi stručnjake koji poseduju visoka ekspertska znanja o mentalnom zdravlju, kao i znanja o posledicama traumatskih iskustava na mentalno zdravlje, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu „Community support trainings for asylum seekers“  koji je finansiran …

Međunarodna mreža pomoći I.A.N. poziva kvalifikovane organizacije/agencije koje se bave pružanjem obuka i treninga, a koje mogu ponuditi stručnjake koji poseduju visoka ekspertska znanja o mentalnom zdravlju, kao i znanja o posledicama traumatskih iskustava na mentalno zdravlje, da dostave svoje ponude za pružanje usluga na projektu „Community support trainings for asylum seekers“  koji je finansiran od strane UNHCR-a.

Više o projektu, usluzi, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg  linka:

Tenderska dokumentacija

This post was originally published on Međunarodna mreža pomoći IAN | International Aid Network.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Tijana | Refugee Watch (2023-01-27T14:00:22+00:00) » Poziv za dostavljanje ponuda. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/09/17/poziv-za-dostavljanje-ponuda/.
MLA
" » Poziv za dostavljanje ponuda." Tijana | Refugee Watch - Thursday September 17, 2020, https://www.refugee.watch/2020/09/17/poziv-za-dostavljanje-ponuda/
HARVARD
Tijana | Refugee Watch Thursday September 17, 2020 » Poziv za dostavljanje ponuda., viewed 2023-01-27T14:00:22+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/09/17/poziv-za-dostavljanje-ponuda/>
VANCOUVER
Tijana | Refugee Watch - » Poziv za dostavljanje ponuda. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T14:00:22+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/09/17/poziv-za-dostavljanje-ponuda/
CHICAGO
" » Poziv za dostavljanje ponuda." Tijana | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T14:00:22+00:00. https://www.refugee.watch/2020/09/17/poziv-za-dostavljanje-ponuda/
IEEE
" » Poziv za dostavljanje ponuda." Tijana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/09/17/poziv-za-dostavljanje-ponuda/. [Accessed: 2023-01-27T14:00:22+00:00]
rf:citation
» Poziv za dostavljanje ponuda | Tijana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/09/17/poziv-za-dostavljanje-ponuda/ | 2023-01-27T14:00:22+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo