Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’

Za gibanje Mladi za podnebno pravičnost (ki ni pravna oseba) smo pripravili delavnico/dogodek na temo komunikacije zahtev, ki jih ima gibanje do države/oblasti, splošni javnosti. V okviru dogodka so se mladi s pomočjo Zale Velkavrh iz ProstoRoža učili in pogovorili o sporočilih, ki jih želijo lansirati v javnost in kako jih sporočati na način, da

Za gibanje Mladi za podnebno pravičnost (ki ni pravna oseba) smo pripravili delavnico/dogodek na temo komunikacije zahtev, ki jih ima gibanje do države/oblasti, splošni javnosti. V okviru dogodka so se mladi s pomočjo Zale Velkavrh iz ProstoRoža učili in pogovorili o sporočilih, ki jih želijo lansirati v javnost in kako jih sporočati na način, da jih bo slišalo čim več ljudi. Dogodek je bil razdeljen na delavniški in na debatni sklop, ki ga je moderiral naš Aljoša Petek. Na podlagi obeh sklopov smo oblikovali naslednje komunikacijske korake gibanja ter sklenili, da se bomo še kdaj slišali in si med seboj pomagali s komunikacijo.

Gibanje Mladi za podnebno pravičnost ima svoje zahteve, s katerimi želi doseči pravično, razogljičeno in trajnostno družbo – zato želi svoje ideje uspešno sporočati ljudem. Ti cilji se v veliki meri prepletajo s cilji trajnostnega razvoja, saj so Mladi aktivni na področju podnebnih sprememb, vpliva, ki ga spremembe imajo na šibkejši ali ranljiv del prebivalstva.

Izvedbo delavnice sta nam omogočila Sloga in Bridge47.

This post was originally published on Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC – Domov.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Ana | Refugee Watch (2023-02-07T11:13:22+00:00) » Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/10/09/delavnica-mzpp-kako-javnosti-sporocati-cilje-trajnostne-druzbe-mladih-za-podnebno-pravicnost/.
MLA
" » Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’." Ana | Refugee Watch - Friday October 9, 2020, https://www.refugee.watch/2020/10/09/delavnica-mzpp-kako-javnosti-sporocati-cilje-trajnostne-druzbe-mladih-za-podnebno-pravicnost/
HARVARD
Ana | Refugee Watch Friday October 9, 2020 » Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’., viewed 2023-02-07T11:13:22+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/10/09/delavnica-mzpp-kako-javnosti-sporocati-cilje-trajnostne-druzbe-mladih-za-podnebno-pravicnost/>
VANCOUVER
Ana | Refugee Watch - » Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T11:13:22+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/10/09/delavnica-mzpp-kako-javnosti-sporocati-cilje-trajnostne-druzbe-mladih-za-podnebno-pravicnost/
CHICAGO
" » Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’." Ana | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T11:13:22+00:00. https://www.refugee.watch/2020/10/09/delavnica-mzpp-kako-javnosti-sporocati-cilje-trajnostne-druzbe-mladih-za-podnebno-pravicnost/
IEEE
" » Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’." Ana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/10/09/delavnica-mzpp-kako-javnosti-sporocati-cilje-trajnostne-druzbe-mladih-za-podnebno-pravicnost/. [Accessed: 2023-02-07T11:13:22+00:00]
rf:citation
» Delavnica MZPP – ‘Kako javnosti sporočati cilje trajnostne družbe Mladih za podnebno pravičnost?’ | Ana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/10/09/delavnica-mzpp-kako-javnosti-sporocati-cilje-trajnostne-druzbe-mladih-za-podnebno-pravicnost/ | 2023-02-07T11:13:22+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo