Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima

Dana 24. rujna 2020. Hrvatski pravni centar organizirao je konzultacijsku radionicu u online formatu u sklopu projekta „DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures“ (Prava obrane u dokaznim postupcima) koji provodi u svojstvu partnera uz nositelja Fair Trials Europe i druge nevladine organizacije. Projekt DREP…

Dana 24. rujna 2020. Hrvatski pravni centar organizirao je konzultacijsku radionicu u online formatu u sklopu projekta „DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures“ (Prava obrane u dokaznim postupcima) koji provodi u svojstvu partnera uz nositelja Fair Trials Europe i druge nevladine organizacije.

Projekt DREP potanko razmatra prava obrane u dokaznim postupcima radi stjecanja saznanja o opsegu u kojem obrana može sudjelovati u postupcima prikupljanja dokaza. Cilj mu je utvrditi koja su pravna sredstva dostupna u slučajevima kršenja postupovnih prava kao i kako nacionalno uređenje pravnih sredstava utječe na učinkovitu implementaciju direktiva Europske unije o postupovnim pravima osumnjičenika i optuženika (Direktiva 2013/48/EU, Direktiva (EU) 2016/343, Direktiva (EU) 206/800 i Direktiva (EU) 2016/1919).

Da bi se postigli navedeni projektni ciljevi, uz provođenje drugih aktivnosti, na konzultantskoj je radionici trebalo okupiti relevantne dionike i podijeliti s njima rezultate nacionalnog istraživanja pravnih standarda koji reguliraju dokazni postupak, i potom, u stručnom kolegijalnom dijalogu, iz njihovih različitih perspektiva, identificirati dobre i slabe točke nacionalnog zakonodavstva u odnosu na primjenu članaka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (pravo na pravično suđenje).

Konzultacijsku radionicu je u ime HPC-a otvorila nacionalna koordinatorica projekta, Ana Martinić, a vodili su je glavna nacionalna stručnjakinja na projektu, prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas i nacionalni pravni stručnjak, također na projektu, doc.dr.sc. Zoran Burić.

Na radionici su sudjelovali suci, zamjenici državnih odvjetnika, odvjetnici, članovi akademske zajednice, predstavnici civilnog društva te tzv. policy makers (kreatori politika) iz područja kaznenog pravosuđa.

U prvom dijelu konzultacijska radionica je održana u plenarnom sastavu, dok je u drugom dijelu rasprava nastavljena samo s odvjetnicima iz područja kaznenog prava.

Uvid u pravnu praksu koji su nacionalni stručnjaci stekli kroz razgovor s praktičarima različitih profila, te zaključci koji su izvedeni tijekom rasprave, bit će uvršteni u nacionalni izvještaj o standardima za dopustivost upotrebe dokaza i razlozima za isključenje dokaza u zakonodavstvu i praksi, koji će izraditi projektni stručnjaci, kao i sve  druge partnerske organizacije na projektu, svaka za svoju zemlju.

Više o samom projektu i raspravni materijal koji je pripremljen i poslan sudionicima uoči održavanja radionice možete pronaći na sljedećim linkovima:

PROJEKT DREP

This post was originally published on HPC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
HPC | Refugee Watch (2023-02-08T03:43:46+00:00) » Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/10/09/odrzana-konzultacijska-radionica-o-pravima-obrane-u-dokaznim-postupcima/.
MLA
" » Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima." HPC | Refugee Watch - Friday October 9, 2020, https://www.refugee.watch/2020/10/09/odrzana-konzultacijska-radionica-o-pravima-obrane-u-dokaznim-postupcima/
HARVARD
HPC | Refugee Watch Friday October 9, 2020 » Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima., viewed 2023-02-08T03:43:46+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/10/09/odrzana-konzultacijska-radionica-o-pravima-obrane-u-dokaznim-postupcima/>
VANCOUVER
HPC | Refugee Watch - » Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima. [Internet]. [Accessed 2023-02-08T03:43:46+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/10/09/odrzana-konzultacijska-radionica-o-pravima-obrane-u-dokaznim-postupcima/
CHICAGO
" » Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima." HPC | Refugee Watch - Accessed 2023-02-08T03:43:46+00:00. https://www.refugee.watch/2020/10/09/odrzana-konzultacijska-radionica-o-pravima-obrane-u-dokaznim-postupcima/
IEEE
" » Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima." HPC | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/10/09/odrzana-konzultacijska-radionica-o-pravima-obrane-u-dokaznim-postupcima/. [Accessed: 2023-02-08T03:43:46+00:00]
rf:citation
» Održana konzultacijska radionica o pravima obrane u dokaznim postupcima | HPC | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/10/09/odrzana-konzultacijska-radionica-o-pravima-obrane-u-dokaznim-postupcima/ | 2023-02-08T03:43:46+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo