Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila

IAN je započeo realizaciju niza obuka o podršci u zajednici za tražioce azila u Srbiji kroz projekat koji finansira UNHCR Srbija. Do sada je održano dva treninga u centrima za azil u Banji Koviljači i Bogovađi. Trening u Banji Koviljači održan je 8.10.2020. za 28 učesnika. Učesnici su uglavnom bili muškarci mlađe životne dobi. Grupa …

IAN je započeo realizaciju niza obuka o podršci u zajednici za tražioce azila u Srbiji kroz projekat koji finansira UNHCR Srbija. Do sada je održano dva treninga u centrima za azil u Banji Koviljači i Bogovađi.

Trening u Banji Koviljači održan je 8.10.2020. za 28 učesnika. Učesnici su uglavnom bili muškarci mlađe životne dobi. Grupa je bila veoma zainteresovana za teme o kojima samo pričali, a koje obuhvataju – Samopomoć – briga o sebi; Psihološki i psihijatrijski poremećaji među korisnicima – reakcija uz podršku; Polno prenosive infekcije (PPI) i druge epidemiološke teme (KOVID 19). Učesnici su aktivno učestvovali u svim fazama obuke, postavljali pitanja i pokazali interesovanje za dodatnim obukama.

Trening u Bogovađi održan je 16.10.2020. za 33 učesnika. Svi učesnici su bili dečaci mlađi od 20 godina. Bili su veoma zainteresovani i saradljivi. Neki su nam čak i pomogali oko prevoda na lokalni dijalekat. Teme koje smo obradili uključuju Samopomoć – briga o sebi;Trumatsko iskustvo i posledice koje  ostavlja na život; Psihološki i psihijatrijski poremećaji među korisnicima – reakcija uz podršku; Polno prenosive infekcije (PPI) i druge epidemiološke teme (KOVID 19). Kod teme samopodrške aktivno su se uključivali sa predlozima kako sami sebi mogu da pomognu, a razgovor o traumi je pokrenuo njihova osećanja i deljenje sopstvenih traumatskih iskustava. Govorili smo i o psihijatrijskim simptomima koji mogu da ukažu da su se određene tegobe razvile a da ih nekada nismo ni svesni, i kako da ih prepoznaju kod sebe i kod drugih. Mnogi od njih su prepoznali postojanje takvih simptoma kod sebe, ali su ukazivali da su nešto od toga primetili i kod drugih. Nakon ovih tema neki dečaci su tražili individualne razgovore. sa psihijatrom.

Do kraja projekta planirano je jos obuka, kako u ova dva centra, tako i u Centru za azil u Tutinu i u prostorijama IANa za tražioce azila koji borave u privatnom smeštaju u Beogradu.

This post was originally published on Međunarodna mreža pomoći IAN | International Aid Network.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Tijana | Refugee Watch (2023-03-24T05:59:39+00:00) » Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/10/19/obuke-o-podrsci-u-zajednici-za-trazioce-azila/.
MLA
" » Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila." Tijana | Refugee Watch - Monday October 19, 2020, https://www.refugee.watch/2020/10/19/obuke-o-podrsci-u-zajednici-za-trazioce-azila/
HARVARD
Tijana | Refugee Watch Monday October 19, 2020 » Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila., viewed 2023-03-24T05:59:39+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/10/19/obuke-o-podrsci-u-zajednici-za-trazioce-azila/>
VANCOUVER
Tijana | Refugee Watch - » Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila. [Internet]. [Accessed 2023-03-24T05:59:39+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/10/19/obuke-o-podrsci-u-zajednici-za-trazioce-azila/
CHICAGO
" » Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila." Tijana | Refugee Watch - Accessed 2023-03-24T05:59:39+00:00. https://www.refugee.watch/2020/10/19/obuke-o-podrsci-u-zajednici-za-trazioce-azila/
IEEE
" » Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila." Tijana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/10/19/obuke-o-podrsci-u-zajednici-za-trazioce-azila/. [Accessed: 2023-03-24T05:59:39+00:00]
rf:citation
» Obuke o podršci u zajednici za tražioce azila | Tijana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/10/19/obuke-o-podrsci-u-zajednici-za-trazioce-azila/ | 2023-03-24T05:59:39+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo