Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju

Projekat “Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju” koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac, a partneri na projektu su Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland – ASB, Makedonski Helsinški odbor i Novosadski humanitarni centar (Srbija). Projekat finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR Global Call 2015. Projekat […]

Projekat „Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju“ koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac, a partneri na projektu su Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland – ASB, Makedonski Helsinški odbor i Novosadski humanitarni centar (Srbija).

Projekat finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR Global Call 2015. Projekat traje dve godine (2016-2018).

Opšti cilj projekta jeste da doprinese promociji i zaštiti ljudskih prava migranata, uključujući tražioce azila i azilante u trećim zemljama, koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju. Doprinos ispunjenju ovog cilja biće dat kroz:

1) Osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva koje pomažu migranatima kroz umrežavanje i jačanje kapaciteta, i

2) Stvaranje povoljnog okruženja za sprečavanje kršenja ljudskih prava migranata, kroz zagovaranje, politike zaštite ljudskih prava i podizanje svesti.

Ciljne grupe u projektu su migranti iz Sirije, Avganistana, Eritreje, Iraka, Somalije, Iraka, Sudana, uključujući tražioce azila i azilante u trećim zemljama; lokalne organizacije civilnog društva koje pomažu migrantima na putu kroz Srbiju i Makedoniju; vlade Srbije i Makedonije, i lokalne vlasti u opštinama na migracijskom putu.

Na početku projekta otvoren je poziv za grantove za nevladine organizacije iz Srbije i Makedonije. Ova podrška ima za cilj da poboljša efikasnost rada 20 lokalnih organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć migrantima (15 u Srbiji i 5 u Makedoniji). U okviru ove podrške, kapaciteti organizacija će biti razvijeni da bi im se omogućilo da kompetentno postupaju u situacijama kršenja ljudskih prava migranata, i da koriste mehanizam brzog odgovora koji će biti uspostavljen u okviru projekta.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Igor | Refugee Watch (2023-02-08T05:04:32+00:00) » Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/11/07/help-on-the-route-pomoc-na-putu-zastita-ljudskih-prava-migranata-koji-prolaze-kroz-makedoniju-i-srbiju/.
MLA
" » Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju." Igor | Refugee Watch - Saturday November 7, 2020, https://www.refugee.watch/2020/11/07/help-on-the-route-pomoc-na-putu-zastita-ljudskih-prava-migranata-koji-prolaze-kroz-makedoniju-i-srbiju/
HARVARD
Igor | Refugee Watch Saturday November 7, 2020 » Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju., viewed 2023-02-08T05:04:32+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/11/07/help-on-the-route-pomoc-na-putu-zastita-ljudskih-prava-migranata-koji-prolaze-kroz-makedoniju-i-srbiju/>
VANCOUVER
Igor | Refugee Watch - » Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju. [Internet]. [Accessed 2023-02-08T05:04:32+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/11/07/help-on-the-route-pomoc-na-putu-zastita-ljudskih-prava-migranata-koji-prolaze-kroz-makedoniju-i-srbiju/
CHICAGO
" » Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju." Igor | Refugee Watch - Accessed 2023-02-08T05:04:32+00:00. https://www.refugee.watch/2020/11/07/help-on-the-route-pomoc-na-putu-zastita-ljudskih-prava-migranata-koji-prolaze-kroz-makedoniju-i-srbiju/
IEEE
" » Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju." Igor | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/11/07/help-on-the-route-pomoc-na-putu-zastita-ljudskih-prava-migranata-koji-prolaze-kroz-makedoniju-i-srbiju/. [Accessed: 2023-02-08T05:04:32+00:00]
rf:citation
» Help on the Route – Pomoć na putu: zaštita ljudskih prava migranata koji prolaze kroz Makedoniju i Srbiju | Igor | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/11/07/help-on-the-route-pomoc-na-putu-zastita-ljudskih-prava-migranata-koji-prolaze-kroz-makedoniju-i-srbiju/ | 2023-02-08T05:04:32+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo