Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji

Od oktobra 2015. do januara 2018. godine, Novosadski humanitarni centar je pružao podršku najugroženijim izbeglicama – deci i njihovim porodicama, uz podršku Fondacije Terre des hommes. U prvim mesecima je pomoć deci pružana kroz svakodnevan terenski rad u Subotici i Šidu, da bi od početka 2016. godine bio otvoren Kutak za majke i bebe u […]

Od oktobra 2015. do januara 2018. godine, Novosadski humanitarni centar je pružao podršku najugroženijim izbeglicama – deci i njihovim porodicama, uz podršku Fondacije Terre des hommes.

U prvim mesecima je pomoć deci pružana kroz svakodnevan terenski rad u Subotici i Šidu, da bi od početka 2016. godine bio otvoren Kutak za majke i bebe u Beogradu, u okviru „Miksališta“ – Centra za pomoć izbeglicama. Kutak je krajem iste godine dobio i podršku UNICEF-a, u saradnji sa kojim je radio sve do aprila 2019, pružajući usluge deci i majkama koji prolaze kroz Beograd.

U toku zime 2015/2016 i vrhunca izbegličkog talasa, pružana je humanitarna pomoć u zimskoj odeći i obući, i higijenskim sredstvima za decu i majke. Sa zatvaranjem Balkanske rute marta 2016. i smanjenjem broja izbeglica, pomoć je poprimila druge oblike, pre svega u vidu sigurnog prostora za decu i majke u tranzitu kroz Srbiju – kroz Kutak za majke i bebe.

Usluge koje je terenski tim NSHC-a svakodnevno pružao u okviru Kutka za majke i bebe, a uz podršku Tdh, bile su:

– Obezbeđenje čistog i bezbednog prostora za odmor, presvlačenje, kupanje beba, za odmor i spavanje; obezbeđivanje čiste posteljine i peškira; pomoć majkama oko dece dok se odmaraju ili koriste druge usluge u Miksalištu;

– Usluge rekreativnih aktivnosti – igranje sa malom decom, kreativne i edukativne radionice sa adolescentima, aktivnosti pletenja, kreativne radionice, edukativne aktivnosti za žene i muškarce;

– Pomoć u hrani za najugroženije (kroasani, UHT mleko, voda);

– Pomoć u higijenskim sredstvima za decu i majke;

– Psihološka prva pomoć za traumatizovanu decu, majke i adolescente. Većina izbeglica je imala traumatska iskustva iz ratova i sukoba, od prelaska granica, boravka u šumi, nasilja koje su iskusili od strane krijumčara, policije i dr.;

– Osnovne usluge promocije zdravlja (informacije o pranju ruku i higijeni, dojenju, pravilnom menjanju pelena i sl.).

Zahvaljujući podršci UNICEF-a, Kutak je nastavio sa radom i u toku 2018 i prvog dela 2019. godine. U tom periodu fokus je bio na medicinskoj pomoći (u saradnji sa osobljem Doma zdravlja Zemun) i materijalnoj podršci u osnovnim sredstvima za decu. Po završetku ovog perioda, Kutak je nastavio da funkcioniše kao deo Miksališta, pod upravom Komesarijata za izbeglice Republike Srbije.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Igor | Refugee Watch (2023-02-07T11:45:26+00:00) » Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/11/07/urgentna-pomoc-za-izbeglicku-decu-u-koja-traze-azil-i-zastitu-u-srbiji/.
MLA
" » Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji." Igor | Refugee Watch - Saturday November 7, 2020, https://www.refugee.watch/2020/11/07/urgentna-pomoc-za-izbeglicku-decu-u-koja-traze-azil-i-zastitu-u-srbiji/
HARVARD
Igor | Refugee Watch Saturday November 7, 2020 » Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji., viewed 2023-02-07T11:45:26+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/11/07/urgentna-pomoc-za-izbeglicku-decu-u-koja-traze-azil-i-zastitu-u-srbiji/>
VANCOUVER
Igor | Refugee Watch - » Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T11:45:26+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/11/07/urgentna-pomoc-za-izbeglicku-decu-u-koja-traze-azil-i-zastitu-u-srbiji/
CHICAGO
" » Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji." Igor | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T11:45:26+00:00. https://www.refugee.watch/2020/11/07/urgentna-pomoc-za-izbeglicku-decu-u-koja-traze-azil-i-zastitu-u-srbiji/
IEEE
" » Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji." Igor | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/11/07/urgentna-pomoc-za-izbeglicku-decu-u-koja-traze-azil-i-zastitu-u-srbiji/. [Accessed: 2023-02-07T11:45:26+00:00]
rf:citation
» Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji | Igor | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/11/07/urgentna-pomoc-za-izbeglicku-decu-u-koja-traze-azil-i-zastitu-u-srbiji/ | 2023-02-07T11:45:26+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo