Kućna nega i pomoć u kući

Novosadski humanitarni centar je licencirani pružalac usluge “pomoć u kući odraslim i starim licima” (licenca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 407 od 21.6.2018.). Usluge pomoći u kući namenjene su odraslim i starijim licima kojima treba podrška u obavljanju svakodvenih aktivnosti. Svrha usluge je unapređenje ili održanje kvaliteta života korisnika […]

Novosadski humanitarni centar je licencirani pružalac usluge „pomoć u kući odraslim i starim licima“ (licenca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 407 od 21.6.2018.).

Usluge pomoći u kući namenjene su odraslim i starijim licima kojima treba podrška u obavljanju svakodvenih aktivnosti. Svrha usluge je unapređenje ili održanje kvaliteta života korisnika u njegovom/njenom sopstvenom domaćinstvu i prevencija smeštaja u ustanovu.

Usluge pomoći u kući koje pruža NSHC mogu biti:

  • Pomoć u održavanju lične higijene: pomoć pri oblačenju, obavljanju fizioloških potreba, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, i dr.
  • Pomoć u održavanju higijene stana: pomoć pri pranju i održavanju higijene posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
  • Pomoć u obezbeđivanju ishrane, koja uključuje: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, pripremu lakih obroka, pripremu osvežavajućih napitaka, pomoć pri hranjenju;
  • Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
  • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih, i drugih potreba, uključujući: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, podsticanje socijalnih kontakta, i dr.;
  • Nabavku lekova i primenu saveta lekara, pratnja na lekarske preglede;
  • Saniranje i negu manjih povreda (ogrebotine, male posekotine i slično), kontrolu vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska, telesne temperature i dr.).

Za više informacija o uslugama možete doći kod nas (Arse Teodorovića 3, Novi Sad) ili pozvati našu kancelariju radnim danom od 8:00 do 16:00 časova na telefone: (021) 423-021, 423-024.

Takođe nam možete poslati poruku preko Vibera na 062-154-3044 ili nam pisati na e-mail adresu: pomocukuci.nshc@gmail.com.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Igor | Refugee Watch (2023-01-27T14:12:20+00:00) » Kućna nega i pomoć u kući. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/11/09/kucna-nega-i-pomoc-u-kuci/.
MLA
" » Kućna nega i pomoć u kući." Igor | Refugee Watch - Monday November 9, 2020, https://www.refugee.watch/2020/11/09/kucna-nega-i-pomoc-u-kuci/
HARVARD
Igor | Refugee Watch Monday November 9, 2020 » Kućna nega i pomoć u kući., viewed 2023-01-27T14:12:20+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/11/09/kucna-nega-i-pomoc-u-kuci/>
VANCOUVER
Igor | Refugee Watch - » Kućna nega i pomoć u kući. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T14:12:20+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/11/09/kucna-nega-i-pomoc-u-kuci/
CHICAGO
" » Kućna nega i pomoć u kući." Igor | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T14:12:20+00:00. https://www.refugee.watch/2020/11/09/kucna-nega-i-pomoc-u-kuci/
IEEE
" » Kućna nega i pomoć u kući." Igor | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/11/09/kucna-nega-i-pomoc-u-kuci/. [Accessed: 2023-01-27T14:12:20+00:00]
rf:citation
» Kućna nega i pomoć u kući | Igor | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/11/09/kucna-nega-i-pomoc-u-kuci/ | 2023-01-27T14:12:20+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo