SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja

SEED program doprinosi zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu. U okviru SEED-a, Novosadski humanitarni centar promoviše zapošljavanje i samozapošljavanje žena i mladih u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han. U prethodnom šestogodišnjem periodu, NSHC je kroz obuke, grantove i mentorsku podršku podržao 31 preduzetničku inicijativu žena i mladih; većina pokrenutih […]

SEED program doprinosi zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u regionu. U okviru SEED-a, Novosadski humanitarni centar promoviše zapošljavanje i samozapošljavanje žena i mladih u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han.

U prethodnom šestogodišnjem periodu, NSHC je kroz obuke, grantove i mentorsku podršku podržao 31 preduzetničku inicijativu žena i mladih; većina pokrenutih poslova je uspela da opstane i da se razvije. Pored toga, pomogli smo ciljnim opštinama u decentralizaciji mera zapošljavanja, unapređenju lokalnog planiranja zapošljavanja, kao i u promociji samozapošljavanja i socijalnog preduzetništva. Međuopštinski sastanci i saradnja sa Gradom Šapcem su pomogli predstavnicima opština sa juga i severa da upoznaju primere dobre prakse u radu lokalnog Partnerstva za zapošljavanje i izradi lokalnih akcionih planova za zapošljavanje.

U narednom dvogodišnjem periodu u planu je nastavak podrške opštinama Kula i Vladičin Han, dok će Apatin i Surdulica pratiti i učestvovati u većini aktivnosti. Fokus će biti na uspostavljenim strukturama (lokalna partnerstva za zapošljavanje), njihovom osnaživanju i primeni lokalnih planova za zapošljavanje, sa posebnim fokusom na socijalno preduzetništvo i rodnu ravnopravnost. NSHC će podsticati i podržavati zajedničke inicijative i raditi na stvaranju „međuopštinske koalicije za zapošljavanje“.

Takođe će biti nastavljena podrška preduzetnicima koji su ranije dobili grantove i koji su pokazali napredak u radu. Podrška će biti usmerena ka postizanju pune održivosti i potencijala za dalji rast, u formi naprednih specifičnih obuka o marketingu i plasmanu proizvoda, licenciranju ili akreditaciji za pružanje usluga i drugom.

Opštine će dobiti podršku u uvođenju novih programa obuke za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, a time i povećanje šansi za zapošljavanje. U Tehničkoj školi u Vladičinom Hanu biće renoviran i opremljen Centar za obuku u oblasti obrade drveta, koji će se koristiti u okviru nastave za srednjoškolace, ali i kao deo ponude za prekvalifikaciju i obuku odraslih.

Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Partneri u realizaciji programa su TARA International Consulting iz Novog Sada i organizacija Syri i Vizionit iz Peći.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Igor | Refugee Watch (2023-03-28T22:17:44+00:00) » SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/11/09/seed-iii-podrska-razvoju-obrazovanja-i-zaposljavanja/.
MLA
" » SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja." Igor | Refugee Watch - Monday November 9, 2020, https://www.refugee.watch/2020/11/09/seed-iii-podrska-razvoju-obrazovanja-i-zaposljavanja/
HARVARD
Igor | Refugee Watch Monday November 9, 2020 » SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja., viewed 2023-03-28T22:17:44+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/11/09/seed-iii-podrska-razvoju-obrazovanja-i-zaposljavanja/>
VANCOUVER
Igor | Refugee Watch - » SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T22:17:44+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/11/09/seed-iii-podrska-razvoju-obrazovanja-i-zaposljavanja/
CHICAGO
" » SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja." Igor | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T22:17:44+00:00. https://www.refugee.watch/2020/11/09/seed-iii-podrska-razvoju-obrazovanja-i-zaposljavanja/
IEEE
" » SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja." Igor | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/11/09/seed-iii-podrska-razvoju-obrazovanja-i-zaposljavanja/. [Accessed: 2023-03-28T22:17:44+00:00]
rf:citation
» SEED III: Podrška razvoju obrazovanja i zapošljavanja | Igor | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/11/09/seed-iii-podrska-razvoju-obrazovanja-i-zaposljavanja/ | 2023-03-28T22:17:44+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo