Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19

Από Τετάρτη 9/12 έως και Δευτέρα 14/12, όλες οι δομές της PRAKSIS στην Αθήνα καθώς και τα Κεντρικά Γραφεία θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των συνθηκών που έχουν προκύψει από την αυξημένη διασπορά του COVID-19. Λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ακολουθώντας τα μέτρα και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας …

Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19 Περισσότερα

The post Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19 appeared first on Praksis.

Από Τετάρτη 9/12 έως και Δευτέρα 14/12, όλες οι δομές της PRAKSIS στην Αθήνα καθώς και τα Κεντρικά Γραφεία θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των συνθηκών που έχουν προκύψει από την αυξημένη διασπορά του COVID-19.

Λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ακολουθώντας τα μέτρα και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θα γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η PRAKSIS θα συνεχίσει να τηρεί τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας για τους συνεργάτες και ωφελούμενους, εφαρμόζοντας αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα ασφάλειας βάσει των υποδείξεων των αρμόδιων αρχών.

The post Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19 appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-02-07T13:06:01+00:00) » Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/12/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-covid-19/.
MLA
" » Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19." Nikos Kemos | Refugee Watch - Wednesday December 9, 2020, https://www.refugee.watch/2020/12/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-covid-19/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Wednesday December 9, 2020 » Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19., viewed 2023-02-07T13:06:01+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/12/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-covid-19/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T13:06:01+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/12/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-covid-19/
CHICAGO
" » Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T13:06:01+00:00. https://www.refugee.watch/2020/12/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-covid-19/
IEEE
" » Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/12/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-covid-19/. [Accessed: 2023-02-07T13:06:01+00:00]
rf:citation
» Ενημέρωση για μέτρα πρόληψης λόγω COVID-19 | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/12/09/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%cf%89-covid-19/ | 2023-02-07T13:06:01+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo