Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19

Όλες οι δομές της PRAKSIS στην Αθήνα καθώς και τα Κεντρικά Γραφεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή 18/12, λόγω των συνθηκών που έχουν προκύψει από την αυξημένη διασπορά του COVID-19. Λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ακολουθώντας τα μέτρα και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έγινε απολύμανση …

Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19 Περισσότερα

The post Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19 appeared first on Praksis.

Όλες οι δομές της PRAKSIS στην Αθήνα καθώς και τα Κεντρικά Γραφεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι την Παρασκευή 18/12, λόγω των συνθηκών που έχουν προκύψει από την αυξημένη διασπορά του COVID-19.

Λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και ακολουθώντας τα μέτρα και τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), έγινε απολύμανση σε όλους τους χώρους για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το Kέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας θα επαναλειτουργήσει το Σάββατο 19/12.

The post Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19 appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-01-30T17:57:13+00:00) » Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/12/14/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7/.
MLA
" » Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19." Nikos Kemos | Refugee Watch - Monday December 14, 2020, https://www.refugee.watch/2020/12/14/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Monday December 14, 2020 » Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19., viewed 2023-01-30T17:57:13+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/12/14/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T17:57:13+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/12/14/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7/
CHICAGO
" » Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T17:57:13+00:00. https://www.refugee.watch/2020/12/14/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7/
IEEE
" » Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/12/14/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7/. [Accessed: 2023-01-30T17:57:13+00:00]
rf:citation
» Παράταση στα έκτακτα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19 | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/12/14/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8d%ce%bb%ce%b1%ce%be%ce%b7/ | 2023-01-30T17:57:13+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo