Refugee Watch keeps track of news related to refugees and migration. Take action in your community by recording and sharing voices from refugee communities. Together, we can create a space for dialogue about issues that matter.

Projekat „Inkluzivna zajednica“ ima za cilj unapređenje socijalnih usluga u Osijeku i Novom Sadu za korisnike socijalne zaštite i za osobe u riziku od siromaštva i isključenosti. Projekat tome doprinosi kroz razvoj lokalnih institucionalnih kapaciteta i jačanje saradnje pružalaca socijalnih usluga iz Hrvatske i Srbije.

Nosilac projekta je Volonterski centar Osijek (VCOS) u saradnji sa partnerima – Gradom Osijekom, Gradskim društvom Crvenog križa Osijek, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu AP Vojvodine i Novosadskim humanitarnim centrom.

Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije u iznosu 315.618,17 EUR, dok je učešče projektnih partnera u finansiranju 55.697,33 EUR. Trajanje projekta je od 1.4.2019. do 31.3.2021. godine.

U okviru projekta planirano je ostvarenje sledećih ciljeva:

1. Uspostavljanje 2 Centra za socijalnu integraciju u Osijeku i Novom Sadu: Uspostavljanje podrazumeva zajedničko planiranje VCOS-a i NSHC-a i izradu programa rada Centra u Osijeku i Centra u Novom Sadu, organizaciju i koordinaciju usluga koje Centri pružaju i neposredno pružanje različitih socijalnih usluga, kao što su: pomoć u učenju za decu; kućna nega za starije osobe; uključivanje starijih osoba u volontiranje kao podrška aktivnom starenju; uključivanje ranjivih grupa u volontiranje kao alat socijalnog uključivanja; obrazovanje i razmena volontera koji podržavaju izgradnju kapaciteta i lični razvoj ranjivih grupa i doprinose međugeneracijskoj solidarnosti i toleranciji u prekograničnoj regiji.

2. Infrastruktura za kvalitetnije i efikasnije upravljanje socijalnim uslugama: Upravljanje i efikasnost socijalnih usluga za korisnike socijalne zaštite u Osijeku biće unapređeni uspostavljanjem novih usluga koje uključuju razvoj ICT rešenja i sistema e-kartica za socijalnu pomoć za 850 domaćinstava; b) adaptacija skladišta Crvenog križa za distribuciju humanitarne pomoći i medicinske opreme. ICT rešenje e-kartica kao modela socijalne pomoći biće preneseno partnerima i relevantnim akterima iz Srbije.

3. Razvoj ljudskog kapitala kao alat za društveni razvoj prekograničnog područja: Projekat će jačati kapacitete nevladinih organizacija, javnog sektora i lokalnih vlasti iz Hrvatske i Srbije radi boljeg korišćenja potencijala prekogranične saradnje kroz obrazovanje, uzajamnu razmenu i zajedničke napore kako bi se postigao dugoročni razvoj kvalitetnih socijalnih usluga i zajedničkih programa u prekograničnoj regiji. Jačanje kapaciteta znači povećanje kompetencija za upravljanje, planiranje i razvoj kvalitetnih socijalnih usluga i zajedničkih programa, razmenu iskustava između nevladinih organizacija i javnog sektora (iz Hrvatske, Srbije, EU) o inovativnim modelima socijalnih usluga za ugrožene grupe, modeliranje pozitivnog stava prema volontiranju kao alata socijalne uključenosti i aktivnog starenja, negovanje multikulturnih vrednosti prekogranične saradnje.

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost NSHC-a i ne može na bilo koji način biti smatrano da odražava stavove Evropske unije.

This post was originally published on NSHC.