OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata

Grad Novi Sad je nosilac titule “Omladinska prestonica Evrope” koja se dodeljuje evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda, izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade. „Omladinska prestonica Evrope“ je inicijativa koja podstiče građane i građanke da […]

Grad Novi Sad je nosilac titule „Omladinska prestonica Evrope“ koja se dodeljuje evropskom gradu na period od godinu dana. U toku tog perioda, izabranom gradu se pruža prilika da kroz višenamenske programe prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i razvoj za mlade. „Omladinska prestonica Evrope“ je inicijativa koja podstiče građane i građanke da sprovode inovativne ideje i projekte koje podstiču aktivno učešće mladih u društvu. Istovremeno, kroz ovu inicijativu se pronalaze uzori za budući razvoj omladinske politike u drugim evropskim zajednicama.

Novosadski humanitarni centar u okviru OPENS-a od 1. februara 2018. do 31. decembra 2020. godine realizuje projekat „Socijalne usluge otvaraju svoja vrata“. Cilj projekta je promocija socijalnih usluga namenjenih mladima u Novom Sadu , podrška i pomoć institucijama u unapređenju usluga za mlade i podrška mladima iz ugroženih grupa da ostvare svoje pravo na socijalne usluge.

U okviru projekta NSHC će nastaviti sa pružanjem usluga psihološkog savetovanja i psihoterapije u okviru Savetovališta za mlade, promovisaćemo ovu važnu uslugu za mlade i nastaviti saradnju sa relevantnim institucijama i organizacijama.

U prvom delu projekta, NSHC će spovesti istraživanje o socijalnim uslugama za mlade koje postoje na nivou grada, i onima koje su najviše potrebne. Mladi iz marginalizovanih i ugroženih grupa će kroz ovaj projekat biti upoznati sa postojećim uslugama, imaće priliku da se upoznaju sa pružaocima usluga, kao i da daju svoje prodloge za unpređenje postojećih i uvođenje novih usluga. Kroz projekat je planirano povezivanje svih aktera koji se bave uslugama socijalne brige i zaštite o mladima u Novom Sadu.

Novosadski humanitarni centar ovaj projekat realizuje u partnerstvu sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Igor | Refugee Watch (2023-03-28T20:44:46+00:00) » OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/12/31/opens-socijalne-usluge-otvaraju-vrata/.
MLA
" » OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata." Igor | Refugee Watch - Thursday December 31, 2020, https://www.refugee.watch/2020/12/31/opens-socijalne-usluge-otvaraju-vrata/
HARVARD
Igor | Refugee Watch Thursday December 31, 2020 » OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata., viewed 2023-03-28T20:44:46+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/12/31/opens-socijalne-usluge-otvaraju-vrata/>
VANCOUVER
Igor | Refugee Watch - » OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T20:44:46+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/12/31/opens-socijalne-usluge-otvaraju-vrata/
CHICAGO
" » OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata." Igor | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T20:44:46+00:00. https://www.refugee.watch/2020/12/31/opens-socijalne-usluge-otvaraju-vrata/
IEEE
" » OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata." Igor | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/12/31/opens-socijalne-usluge-otvaraju-vrata/. [Accessed: 2023-03-28T20:44:46+00:00]
rf:citation
» OPENS: Socijalne usluge otvaraju vrata | Igor | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/12/31/opens-socijalne-usluge-otvaraju-vrata/ | 2023-03-28T20:44:46+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo