Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!

Η ΚΙΣΑ, μετά την απόφαση του Εφόρου Σωματείων με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά της για μη συμπερίληψη στον κατάλογο των Σωματείων τα οποία θα διαγραφούν, άσκησε το δικαίωμα της σύμφωνα με το Νόμο σε ιεραρχική προσφυγή στις 17/12/2020. Παρά τις διατάξεις του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής είναι […]

Η ΚΙΣΑ, μετά την απόφαση του Εφόρου Σωματείων με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά της για μη συμπερίληψη στον κατάλογο των Σωματείων τα οποία θα διαγραφούν, άσκησε το δικαίωμα της σύμφωνα με το Νόμο σε ιεραρχική προσφυγή στις 17/12/2020.

Παρά τις διατάξεις του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες η προθεσμία για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής είναι 30 μέρες και έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα οποιωνδήποτε αποφάσεων του Εφόρου, ο Έφορος παράνομα προχώρησε στις 14/12/2020 και συμπεριέλαβε την ΚΙΣΑ στον κατάλογο των διαγραφέντων από το Μητρώο Σωματείων οργανώσεων ενώ στις 7/1/2021 ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ως Γενικός Έφορος Σωματείων, απέρριψε την ιεραρχική προσφυγή της ΚΙΣΑ.

Στις 8/1/2021 η ΚΙΣΑ καταχώρησε στο Διοικητικό Δικαστήριο την προσφυγή 25/2021 μαζί με ενδιάμεση αίτηση αναστολής των αποφάσεων του Εφόρου και Γενικού Εφόρου Σωματείων η οποία έχει οριστεί για επίδοση στην άλλη πλευρά στις 15/1/2021.

 Όπως ανακοίνωσε εξ αρχής, η ΚΙΣΑ θεωρεί ότι οι αποφάσεις του Εφόρου Σωματείων είναι παράνομες, βασίζονται σε αντισυνταγματικές διατάξεις και παραβιάζουν κατάφωρα τα δικαιώματα της ελευθερίας του συνέρχεσθε ειρηνικώς, συνεταιρίζεσθε και την ελευθερία έκφρασης, και θα προχωρήσει με όλα τα νόμιμα μέσα που έχει στη διάθεσή της για ακύρωσή τους. 

Διοικητικό Συμβούλιο

This post was originally published on KISA.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Doros Polykarpou | Refugee Watch (2023-03-28T21:17:27+00:00) » Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/01/10/%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac/.
MLA
" » Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!." Doros Polykarpou | Refugee Watch - Sunday January 10, 2021, https://www.refugee.watch/2021/01/10/%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac/
HARVARD
Doros Polykarpou | Refugee Watch Sunday January 10, 2021 » Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!., viewed 2023-03-28T21:17:27+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/01/10/%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac/>
VANCOUVER
Doros Polykarpou | Refugee Watch - » Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T21:17:27+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/01/10/%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac/
CHICAGO
" » Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!." Doros Polykarpou | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T21:17:27+00:00. https://www.refugee.watch/2021/01/10/%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac/
IEEE
" » Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση!." Doros Polykarpou | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/01/10/%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac/. [Accessed: 2023-03-28T21:17:27+00:00]
rf:citation
» Η ΚΙΣΑ προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά της παραβίασης της Ελευθερίας έκφρασής της από την κυβέρνηση! | Doros Polykarpou | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/01/10/%ce%b7-%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b5%cf%8d%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac/ | 2023-03-28T21:17:27+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo