Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo

16.12.2020. Bojan Stojanović, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava, održao je 11. decembra 2020. godine onlajn predavanje na temu Pravo na azil – pravni okvir, praksa i studija slučaja, u okviru Pravne klinike za izbegličkog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanje se sastojalo iz tri dela – uvoda i pravnog okvira, studije slučaja […]

16.12.2020. Bojan Stojanović, pravni savetnik Beogradskog centra za ljudska prava, održao je 11. decembra 2020. godine onlajn predavanje na temu Pravo na azil – pravni okvir, praksa i studija slučaja, u okviru Pravne klinike za izbegličkog prava Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanje se sastojalo iz tri dela – uvoda i pravnog okvira, studije slučaja i diskusije na temu savremenih izazova izbegličkog prava. U prvom delu predavanja, pravni savetnik Centra je izložio izvore međunarodnog prava relevantne za izbegličko pravo, kao i domaće izvore izbegličkog prava, te je upoznao studente sa postupkom azila u Republici Srbiji i praksom u tom segmentu. U delu predavanja u kojem su razmatrani slučajevi, Stojanović je analizirao predmet Dževdeta Ajaza, državljanina Turske koji je toj zemlji izručen 2017. godine, protivno nalogu o zabrani izručena koji je izdao Komitet UN protiv mučenja. Izložio je i sedam slučajeva koje je pravni tim Beogradskog centra za ljudska prava vodio pred Savetom za štampu protiv Kurira, portala Srbija danas i Blica.

U diskusiji koja se povela nakon predavanja razmatrane su okolnosti vezane za izručenje Dževdeta Ajaza, zatim situacije kršenja odredbi međunarodnog prava od strane pojedinih evropskih država i mogućnosti sankcionisanja tih dela, kao i pitanja vezana za koncept sigurne treće zemlje, koji je ranijih godina bio osnov za odbacivanje zahteva za azil u Republici Srbiji. Studenti su bili zainteresovani i za svakodnevne aktinosti pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava.

Ovom prilikom potvrđen je nastavak dugogodišnje saradnje sa Pravnom klinikom za izbegličko pravo, a Beogradski centar za ljudska prava je poklonio studentima i tridesetak publikacija na srpskom i engleskom jeziku koje se odnose na ljudska prava i izbegličko pravo.

This post was originally published on www.azil.rs.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
www.azil.rs | Refugee Watch (2023-03-28T04:44:09+00:00) » Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/01/12/odrzano-predavanje-na-pravnoj-klinici-za-izbeglicko-pravo/.
MLA
" » Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo." www.azil.rs | Refugee Watch - Tuesday January 12, 2021, https://www.refugee.watch/2021/01/12/odrzano-predavanje-na-pravnoj-klinici-za-izbeglicko-pravo/
HARVARD
www.azil.rs | Refugee Watch Tuesday January 12, 2021 » Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo., viewed 2023-03-28T04:44:09+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/01/12/odrzano-predavanje-na-pravnoj-klinici-za-izbeglicko-pravo/>
VANCOUVER
www.azil.rs | Refugee Watch - » Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T04:44:09+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/01/12/odrzano-predavanje-na-pravnoj-klinici-za-izbeglicko-pravo/
CHICAGO
" » Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo." www.azil.rs | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T04:44:09+00:00. https://www.refugee.watch/2021/01/12/odrzano-predavanje-na-pravnoj-klinici-za-izbeglicko-pravo/
IEEE
" » Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo." www.azil.rs | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/01/12/odrzano-predavanje-na-pravnoj-klinici-za-izbeglicko-pravo/. [Accessed: 2023-03-28T04:44:09+00:00]
rf:citation
» Održano predavanje na Pravnoj klinici za izbegličko pravo | www.azil.rs | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/01/12/odrzano-predavanje-na-pravnoj-klinici-za-izbeglicko-pravo/ | 2023-03-28T04:44:09+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo