Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”

Δείτε την πρόσκληση εδώ

The post Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” appeared first on Pra…

Δείτε την πρόσκληση εδώ

The post Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-03-28T04:53:57+00:00) » Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/01/13/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf/.
MLA
" » Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”." Nikos Kemos | Refugee Watch - Wednesday January 13, 2021, https://www.refugee.watch/2021/01/13/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Wednesday January 13, 2021 » Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”., viewed 2023-03-28T04:53:57+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/01/13/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T04:53:57+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/01/13/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
CHICAGO
" » Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T04:53:57+00:00. https://www.refugee.watch/2021/01/13/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf/
IEEE
" » Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/01/13/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf/. [Accessed: 2023-03-28T04:53:57+00:00]
rf:citation
» Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/01/13/%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%af%ce%bf-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf/ | 2023-03-28T04:53:57+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo