Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αφορά το πρόγραμμα “PRAKSIS –Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS) :5076628 για τις θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών και Κοινωνικών Επιστημών. Η τροποποίηση αφορά στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.Σημαντική σημείωση: Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την αίτησή τους στην πρόσκληση με ημερομηνία 13.01.2021 και με αρ. πρωτ. Δ19971 δεν χρειάζεται να …

Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Περισσότερα

The post Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος appeared first on Praksis.

Αφορά το πρόγραμμα “PRAKSIS –Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ (MIS) :5076628 για τις θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών και Κοινωνικών Επιστημών.

Η τροποποίηση αφορά στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων.
Σημαντική σημείωση: Όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει την αίτησή τους στην πρόσκληση με ημερομηνία 13.01.2021 και με αρ. πρωτ. Δ19971 δεν χρειάζεται να υποβάλλουν εκ νέου φάκελο υποψηφιότητας.

Πιό αναλυτικά (επισυναπτόμενο)

The post Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-01-30T05:14:19+00:00) » Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-01-2021-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84-%ce%b419971-%cf%80%cf%81%cf%8c/.
MLA
" » Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος." Nikos Kemos | Refugee Watch - Monday February 1, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-01-2021-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84-%ce%b419971-%cf%80%cf%81%cf%8c/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Monday February 1, 2021 » Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος., viewed 2023-01-30T05:14:19+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-01-2021-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84-%ce%b419971-%cf%80%cf%81%cf%8c/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T05:14:19+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-01-2021-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84-%ce%b419971-%cf%80%cf%81%cf%8c/
CHICAGO
" » Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T05:14:19+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-01-2021-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84-%ce%b419971-%cf%80%cf%81%cf%8c/
IEEE
" » Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-01-2021-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84-%ce%b419971-%cf%80%cf%81%cf%8c/. [Accessed: 2023-01-30T05:14:19+00:00]
rf:citation
» Τροποποίηση της από 13/01/2021 με Αρ.Πρωτ. Δ19971 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/01/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-13-01-2021-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%81-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84-%ce%b419971-%cf%80%cf%81%cf%8c/ | 2023-01-30T05:14:19+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo