Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την

Δείτε την πρόσκληση εδώ
The post Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την <Προμήθεια Εκτυπώσεων στην Σάμο> appeared first on Praksis.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

The post Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την <Προμήθεια Εκτυπώσεων στην Σάμο> appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-02-07T18:24:21+00:00) » Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/03/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/.
MLA
" » Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την." Nikos Kemos | Refugee Watch - Wednesday February 3, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/03/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Wednesday February 3, 2021 » Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την., viewed 2023-02-07T18:24:21+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/03/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T18:24:21+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/03/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/
CHICAGO
" » Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T18:24:21+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/03/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/
IEEE
" » Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/03/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/. [Accessed: 2023-02-07T18:24:21+00:00]
rf:citation
» Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/03/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81/ | 2023-02-07T18:24:21+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo