Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email

Λόγω τεχνικών προβλημάτων η επικοινωνία μέσω email με το Σωματείο δεν είναι προσωρινά δυνατή. Γίνονται άμεσες ενέργειες για να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.
The post Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email appeared first on Praksis.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων η επικοινωνία μέσω email με το Σωματείο δεν είναι προσωρινά δυνατή. Γίνονται άμεσες ενέργειες για να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν.

The post Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-01-30T04:27:59+00:00) » Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/08/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-email/.
MLA
" » Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email." Nikos Kemos | Refugee Watch - Monday February 8, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/08/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-email/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Monday February 8, 2021 » Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email., viewed 2023-01-30T04:27:59+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/08/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-email/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T04:27:59+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/08/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-email/
CHICAGO
" » Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T04:27:59+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/08/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-email/
IEEE
" » Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/08/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-email/. [Accessed: 2023-01-30T04:27:59+00:00]
rf:citation
» Ανακοίνωση: Τεχνικό πρόβλημα με τα email | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/08/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-email/ | 2023-01-30T04:27:59+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo