Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“

U subotu 30.1.2021. godine, održana je završna konferencija projekta „Vrednovanje brige o deci i kućnih poslova“. Projekat je deo većeg projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade …

U subotu 30.1.2021. godine, održana je završna konferencija projekta „Vrednovanje brige o deci i kućnih poslova“. Projekat je deo većeg projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.

Cilj konferencije bilo je predstavljanje rezultata projekta, kao i razmena iskustava i diskusija daljih koraka na putu profesionalizacije zanimanja dadilja u Srbiji. Iskustva dobre prakse iz regiona podelile su predstavnice Hrvatske udruge dadilja i Makedonske asocijacije dadilja. Predstavljeno je i Udruženje dadilja Srbije koje je osnovano u okviru projekta sa ciljem okupljanja dadilja i zastupanja sopstvenih interesa.

Konferenciji su prisustvovale predstavnice državnih tela – Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Ministarstva pravde, predstavnica UN Women Srbija, predstavnice partnerskih organizacija i veliki broj dadilja.

This post was originally published on Međunarodna mreža pomoći IAN | International Aid Network.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Tijana | Refugee Watch (2023-03-28T06:35:52+00:00) » Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/08/konferencija-ka-profesionalizaciji-zanimanja-dadilja/.
MLA
" » Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“." Tijana | Refugee Watch - Monday February 8, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/08/konferencija-ka-profesionalizaciji-zanimanja-dadilja/
HARVARD
Tijana | Refugee Watch Monday February 8, 2021 » Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“., viewed 2023-03-28T06:35:52+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/08/konferencija-ka-profesionalizaciji-zanimanja-dadilja/>
VANCOUVER
Tijana | Refugee Watch - » Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T06:35:52+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/08/konferencija-ka-profesionalizaciji-zanimanja-dadilja/
CHICAGO
" » Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“." Tijana | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T06:35:52+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/08/konferencija-ka-profesionalizaciji-zanimanja-dadilja/
IEEE
" » Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“." Tijana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/08/konferencija-ka-profesionalizaciji-zanimanja-dadilja/. [Accessed: 2023-03-28T06:35:52+00:00]
rf:citation
» Konferencija „Ka profesionalizaciji zanimanja dadilja“ | Tijana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/08/konferencija-ka-profesionalizaciji-zanimanja-dadilja/ | 2023-03-28T06:35:52+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo