Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” .

Υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι την Κυριακή 14/2/20…

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητάει συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες για το πρόγραμμα “Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” .

Υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι την Κυριακή 14/2/2021

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

The post Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-03-28T20:40:10+00:00) » Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3/.
MLA
" » Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες." Nikos Kemos | Refugee Watch - Tuesday February 9, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Tuesday February 9, 2021 » Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες., viewed 2023-03-28T20:40:10+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T20:40:10+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3/
CHICAGO
" » Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T20:40:10+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3/
IEEE
" » Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3/. [Accessed: 2023-03-28T20:40:10+00:00]
rf:citation
» Παράταση για υποβολή ενδιαφέροντος για συνεργάτες Κοινωνικούς Λειτουργούς και Κοινωνικούς Επιστήμονες | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/09/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%b3/ | 2023-03-28T20:40:10+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo