Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji

U Srbiji živi 211.972 korisnika socijalne pomoći, ali prema Ombudsmanu oko 500.000 građana Srbije ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. U najgoroj su situaciji porodice sa troje i više izdržavane dece, stariji, bolesni i nezaposleni. Među njima su i srpski državljani vraćeni po Sporazumu o readmisiji. 846 osoba je deportovano iz EU u 2019. …

U Srbiji živi 211.972 korisnika socijalne pomoći, ali prema Ombudsmanu oko 500.000 građana Srbije ne može da zadovolji osnovne životne potrebe. U najgoroj su situaciji porodice sa troje i više izdržavane dece, stariji, bolesni i nezaposleni. Među njima su i srpski državljani vraćeni po Sporazumu o readmisiji. 846 osoba je deportovano iz EU u 2019. godini, dok se procenjuje da je broj dobrovoljnih povratnika mnogo veći. Većina povratnika ima otežan pristup tržištu rada, i glavni izvor prihoda im je socijalna pomoć što umnogome ometa njihovu pravovremenu reintegraciju.

Glavni cilj projekta je poboljšanje mentalnog zdravlja i kapaciteta za reintegraciju / integraciju povratnika i izbeglica / azilanata u Srbiji.

Glavne projektne aktivnosti su:

  • Pružanje psihološke podrške.
  • Obezbeđivanje psihijatrijskih intervencija.
  • Obezbeđivanje medicinskih intervencija.
  • Pružanje psihosocijalne podrške u integraciji za 21 povratničku porodicu.
  • Organizovanje 3 obuke za izgradnju kapaciteta 40 volontera i terenskih radnika na temu „Status mentalnog zdravlja povratnika, izbeglica/migranata/tražilaca azila i drugih ranjivih grupa stanovništva“.
  • Supervizija volontera i projektnog tima.

Usluge koje pružamo su podržane od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa “Migracije za razvoj” (PME). Program je deo šire inicijative “Povratak u nove šanse” nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Projekat se sprovodi u saradnji sa Unijom studenata socijalnog rada Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Projekat traje od 1. decembra 2020 do 31. novembra 2021.

Kontakt osoba: Sanja Djurica, Menadžerka projekta, e-mail: sdjurica@ian.org.rs

This post was originally published on Međunarodna mreža pomoći IAN | International Aid Network.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Tijana | Refugee Watch (2023-03-28T22:31:17+00:00) » Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/10/podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/.
MLA
" » Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji." Tijana | Refugee Watch - Wednesday February 10, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/10/podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/
HARVARD
Tijana | Refugee Watch Wednesday February 10, 2021 » Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji., viewed 2023-03-28T22:31:17+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/10/podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/>
VANCOUVER
Tijana | Refugee Watch - » Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T22:31:17+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/10/podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/
CHICAGO
" » Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji." Tijana | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T22:31:17+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/10/podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/
IEEE
" » Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji." Tijana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/10/podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/. [Accessed: 2023-03-28T22:31:17+00:00]
rf:citation
» Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji | Tijana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/10/podrska-odrzivoj-reintegraciji-povratnika-u-srbiji/ | 2023-03-28T22:31:17+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo