Trening za volontere

U okviru projekta “Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji”, 4.2.2021. smo održali prvi od tri predviđena treninga, na temu „Status mentalnog zdravlja povratnika, izbeglica/migranata/tražioca azila i drugih ranjivih grupa“. Treningu je prisustvovalo 30 volontera i terenskih radnika. Treninzi su namenjeni volonterima i terenskim radnicima, kao i svima koji se sreću sa korisnicima usluga na projektima, …

U okviru projekta “Podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji”, 4.2.2021. smo održali prvi od tri predviđena treninga, na temu „Status mentalnog zdravlja povratnika, izbeglica/migranata/tražioca azila i drugih ranjivih grupa“. Treningu je prisustvovalo 30 volontera i terenskih radnika.

Treninzi su namenjeni volonterima i terenskim radnicima, kao i svima koji se sreću sa korisnicima usluga na projektima, u cilju boljeg razumevanja korisnika te pružanja najadekvatnije podrške. Takođe mislimo da je važno da se pružaoci usluga osnaže u delu prepoznavanja statusa mentalnog zdravlja naših korisnika – pripadnika ranjivih grupa stanovništva, kao i da pružaoce usluge podržimo i osnažimo da vode računa o svom psiho-fizičkom zdravlju i da razviju zdrave mehanizme borbe sa stresom koji pomagački posao donosi.

Zahvaljujemo se predstavnicima donatora, partnerskih organizacija i volonterima na podršci i iskazanom interesovanju za obuku predviđenu našim projektom.

This post was originally published on Međunarodna mreža pomoći IAN | International Aid Network.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Tijana | Refugee Watch (2023-01-28T09:35:59+00:00) » Trening za volontere. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/10/trening-za-volontere/.
MLA
" » Trening za volontere." Tijana | Refugee Watch - Wednesday February 10, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/10/trening-za-volontere/
HARVARD
Tijana | Refugee Watch Wednesday February 10, 2021 » Trening za volontere., viewed 2023-01-28T09:35:59+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/10/trening-za-volontere/>
VANCOUVER
Tijana | Refugee Watch - » Trening za volontere. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T09:35:59+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/10/trening-za-volontere/
CHICAGO
" » Trening za volontere." Tijana | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T09:35:59+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/10/trening-za-volontere/
IEEE
" » Trening za volontere." Tijana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/10/trening-za-volontere/. [Accessed: 2023-01-28T09:35:59+00:00]
rf:citation
» Trening za volontere | Tijana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/10/trening-za-volontere/ | 2023-01-28T09:35:59+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo