9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere

Oktobarska nagrada Novog Sada za 2020. godinu dodeljena je svim volonterima i volonterkama u našem gradu. Čestitamo! Nagrada ovih dana “boravi” u organizacijama koje angažuju volontere i sprovode volonterske aktivnosti. Tako je danas je stigla i u našu organizaciju. Naš rad i pomoć koju pružamo je velikim delom zasnovana na nesebičnom davanju i angažovanju naših […]

Oktobarska nagrada Novog Sada za 2020. godinu dodeljena je svim volonterima i volonterkama u našem gradu. Čestitamo!
Nagrada ovih dana „boravi“ u organizacijama koje angažuju volontere i sprovode volonterske aktivnosti. Tako je danas je stigla i u našu organizaciju.
Naš rad i pomoć koju pružamo je velikim delom zasnovana na nesebičnom davanju i angažovanju naših volontera. Još jednom im čestitamo na Oktobarskoj nagradi!

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Danijela | Refugee Watch (2023-02-07T11:11:58+00:00) » 9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/11/9-11-2020-oktobarska-nagrada-za-volontere/.
MLA
" » 9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere." Danijela | Refugee Watch - Thursday February 11, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/11/9-11-2020-oktobarska-nagrada-za-volontere/
HARVARD
Danijela | Refugee Watch Thursday February 11, 2021 » 9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere., viewed 2023-02-07T11:11:58+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/11/9-11-2020-oktobarska-nagrada-za-volontere/>
VANCOUVER
Danijela | Refugee Watch - » 9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T11:11:58+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/11/9-11-2020-oktobarska-nagrada-za-volontere/
CHICAGO
" » 9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere." Danijela | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T11:11:58+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/11/9-11-2020-oktobarska-nagrada-za-volontere/
IEEE
" » 9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere." Danijela | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/11/9-11-2020-oktobarska-nagrada-za-volontere/. [Accessed: 2023-02-07T11:11:58+00:00]
rf:citation
» 9.11.2020. Oktobarska nagrada za volontere | Danijela | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/11/9-11-2020-oktobarska-nagrada-za-volontere/ | 2023-02-07T11:11:58+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo