10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama

U prostorijama LAG “Srce Bačke” u Kuli, održan je sastanak sa nekoliko dobitnica SEED grantova i sa menadžerom Lokalne akcione grupe, Bojanom Kovačem. Na sastanku smo razgovarali o mogućnostima za podršku malim lokalnim proizvođačima u okviru SEED Step III programa. Preduzetnice su pozvane da se prijave sa idejama za unapređenje svog posla – kroz zajedničke […]

U prostorijama LAG „Srce Bačke“ u Kuli, održan je sastanak sa nekoliko dobitnica SEED grantova i sa menadžerom Lokalne akcione grupe, Bojanom Kovačem. Na sastanku smo razgovarali o mogućnostima za podršku malim lokalnim proizvođačima u okviru SEED Step III programa.
Preduzetnice su pozvane da se prijave sa idejama za unapređenje svog posla – kroz zajedničke inicijative dvoje ili više preduzetnika, ili kroz podršku u daljoj profesionalizaciji svog biznisa.
LAG „Srce Bačke“, kao lokalna mreža za održiv ruralni razvoj, spremna je da podrži zajedničke inicijative malih proizvođača i pomogne u plasiranju i prodaji njihovih proizvoda.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Danijela | Refugee Watch (2023-02-07T13:08:27+00:00) » 10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/12/10-2-2021-seed-podrska-preduzetnicama/.
MLA
" » 10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama." Danijela | Refugee Watch - Friday February 12, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/12/10-2-2021-seed-podrska-preduzetnicama/
HARVARD
Danijela | Refugee Watch Friday February 12, 2021 » 10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama., viewed 2023-02-07T13:08:27+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/12/10-2-2021-seed-podrska-preduzetnicama/>
VANCOUVER
Danijela | Refugee Watch - » 10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T13:08:27+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/12/10-2-2021-seed-podrska-preduzetnicama/
CHICAGO
" » 10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama." Danijela | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T13:08:27+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/12/10-2-2021-seed-podrska-preduzetnicama/
IEEE
" » 10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama." Danijela | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/12/10-2-2021-seed-podrska-preduzetnicama/. [Accessed: 2023-02-07T13:08:27+00:00]
rf:citation
» 10.2.2021. SEED podrška preduzetnicama | Danijela | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/12/10-2-2021-seed-podrska-preduzetnicama/ | 2023-02-07T13:08:27+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo