4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak

Prvi međuopštinski sastanak u programu SEED Step III počeo je danas u Novom Sadu. Na sastanku učestvuju predstavnici Šapca, Kule, Vladičinog Hana, Apatina i Surdulice; regionalni projektni partner TARA IC i lokalni partner Novosadski humanitarni centar. Ispred nosioca SEED programa, organizacije Volkshilfe Solidaritaet, menadžerka programa Christine Gamper učestvovala je na sastanku putem Zoom-a. Tema sastanka […]

Prvi međuopštinski sastanak u programu SEED Step III počeo je danas u Novom Sadu. Na sastanku učestvuju predstavnici Šapca, Kule, Vladičinog Hana, Apatina i Surdulice; regionalni projektni partner TARA IC i lokalni partner Novosadski humanitarni centar. Ispred nosioca SEED programa, organizacije Volkshilfe Solidaritaet, menadžerka programa Christine Gamper učestvovala je na sastanku putem Zoom-a.

Tema sastanka je trenutno stanje u vezi sa lokalnim merama zapošljavanja usmerenim na žene i mlade, kao kategorije koje se teže zapošljavaju, Razgovaralo se  i o planovima za izgradnju kapaciteta i održivost – kroz infrastrukturno ulaganje u budući Trening centar pri Tehničkoj školi u Vladičinom Hanu, kao i kroz razvoj programa obuke. Drugi dan sastanka biće posvećen planiranju aktivnosti u 2021. godini.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Danijela | Refugee Watch (2023-01-28T10:24:06+00:00) » 4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/12/4-2-2021-meduopstinski-seed-sastanak/.
MLA
" » 4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak." Danijela | Refugee Watch - Friday February 12, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/12/4-2-2021-meduopstinski-seed-sastanak/
HARVARD
Danijela | Refugee Watch Friday February 12, 2021 » 4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak., viewed 2023-01-28T10:24:06+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/12/4-2-2021-meduopstinski-seed-sastanak/>
VANCOUVER
Danijela | Refugee Watch - » 4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T10:24:06+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/12/4-2-2021-meduopstinski-seed-sastanak/
CHICAGO
" » 4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak." Danijela | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T10:24:06+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/12/4-2-2021-meduopstinski-seed-sastanak/
IEEE
" » 4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak." Danijela | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/12/4-2-2021-meduopstinski-seed-sastanak/. [Accessed: 2023-01-28T10:24:06+00:00]
rf:citation
» 4.2.2021. Međuopštinski SEED sastanak | Danijela | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/12/4-2-2021-meduopstinski-seed-sastanak/ | 2023-01-28T10:24:06+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo