Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής»

Η PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος «Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work» διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία στις 19/01/2021 διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: “Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής.” Στη συνάντηση συμμετείχαν θεσμικοί φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι θεραπευτικών προγραμμάτων, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, …

Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής» Περισσότερα

The post Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής» appeared first on Praksis.

Η PRAKSIS στο πλαίσιο του προγράμματος «Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work» διοργάνωσε και υλοποίησε με επιτυχία στις 19/01/2021 διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: “Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής.”

Στη συνάντηση συμμετείχαν θεσμικοί φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι θεραπευτικών προγραμμάτων, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο που παρέχουν άμεσα ή έμμεσα παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, μέλη από την κοινότητα των ομότιμων χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι της Αστυνομίας. Στόχος της οργάνωσης ήταν να κληθούν οι εμπλεκόμενοι φορείς, να ανοίξει διάλογος και να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου «Peer2Peer: Reinforcing Peer’s Involvement in Outreach Work», όπως προέκυψαν από τις επιμέρους δράσεις της έρευνας, των συζητήσεων σε συγκεκριμένα αντικείμενα, της εκπαίδευσης, των ομάδων εργασίας και οι προτάσεις που αναδείχθηκαν μέσα από όλα αυτά. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες.

Δείτε αναλυτικά

Ενημερωτικό Δελτίο
Ατζέντα συνάντησης

The post Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής» appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-02-07T18:36:54+00:00) » Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής». Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/13/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83/.
MLA
" » Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής»." Nikos Kemos | Refugee Watch - Saturday February 13, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/13/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Saturday February 13, 2021 » Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής»., viewed 2023-02-07T18:36:54+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/13/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής». [Internet]. [Accessed 2023-02-07T18:36:54+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/13/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83/
CHICAGO
" » Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής»." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T18:36:54+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/13/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83/
IEEE
" » Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής»." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/13/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83/. [Accessed: 2023-02-07T18:36:54+00:00]
rf:citation
» Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Ψυχοδραστικές ουσίες: Παρεμβάσεις μείωσης βλάβης στο πεδίο, συνεργασία με την κοινότητα, προτάσεις πολιτικής» | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/13/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83/ | 2023-02-07T18:36:54+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo