Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης τωνΦυλετικών Διακρίσεων), στις 21 Μαρτίου 2021, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, για 7ησυνεχή χρονιά, καλεί όλες τις ομάδες που πλήττονται από τις διακρίσεις και το ρατσισμό ναδηλώσουν την αποφασιστικότητά τους για την καταπολέμηση κάθε είδους ρατσισμού καιεξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Φέτος, για ακόμη μία χρονιά …

Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021 Περισσότερα

The post Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021 appeared first on Praksis.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (Διεθνής Ημέρα Εξάλειψης των
Φυλετικών Διακρίσεων), στις 21 Μαρτίου 2021, το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, για 7η
συνεχή χρονιά, καλεί όλες τις ομάδες που πλήττονται από τις διακρίσεις και το ρατσισμό να
δηλώσουν την αποφασιστικότητά τους για την καταπολέμηση κάθε είδους ρατσισμού και
εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Φέτος, για ακόμη μία χρονιά δεν βαδίζουμε αλλά στηρίζουμε και στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα
ότι σήμερα, όσο ποτέ, η χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην προστασία και την ασφάλεια
είναι αδιαπραγμάτευτες. Φέτος ενώνουμε τις φωνές μας σωματεία, ΜΚΟ και εκπρόσωποι από
ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην χώρα μας: ΑΜΕΑ,
ΛΟΑΤΚΙ, Ρομά, Μετανάστες και Μετανάστριες, Πρόσφυγες και Προσφύγισσες,
Οροθετικοί/-ες, Επιζώσες/Επιζώντες έμφυλης βίας, Ηλικιωμένοι/-νες, Χρήστες/-στριες
Ψυχοδραστικών Ουσιών, άτομα με ψυχικές διαταραχές, Κρατούμενοι/-νες,
Θρησκευτικές ομάδες, κ.ά.

H Οργανωτική Επιτροπή “Περίπατος κατά των Διακρίσεων” για το 2021 απαρτίζεται από τις οργανώσεις:

  • Δίκτυο Καταγραφής περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (RVRN)
  • Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ)
  • Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑΠ)
  • PRAKSIS
  • Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ)
  • HumanRights360o

Δείτε το Δελτίο Τύπου

The post Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021 appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2022-05-16T08:30:31+00:00) » Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-2021/.
MLA
" » Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021." Nikos Kemos | Refugee Watch - Thursday March 18, 2021, https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-2021/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Thursday March 18, 2021 » Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021., viewed 2022-05-16T08:30:31+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-2021/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021. [Internet]. [Accessed 2022-05-16T08:30:31+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-2021/
CHICAGO
" » Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2022-05-16T08:30:31+00:00. https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-2021/
IEEE
" » Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-2021/. [Accessed: 2022-05-16T08:30:31+00:00]
rf:citation
» Περίπατος κατά των Διακρίσεων 2021 | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-2021/ | 2022-05-16T08:30:31+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo