Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”

Δείτε τη πρόσκληση εδώ
The post Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” appeared first on Praksis.

Δείτε τη πρόσκληση εδώ

The post Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2022-05-19T02:08:28+00:00) » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84o%cf%82-%ce%b3%ce%b9/.
MLA
" » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”." Nikos Kemos | Refugee Watch - Thursday March 18, 2021, https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84o%cf%82-%ce%b3%ce%b9/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Thursday March 18, 2021 » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”., viewed 2022-05-19T02:08:28+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84o%cf%82-%ce%b3%ce%b9/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”. [Internet]. [Accessed 2022-05-19T02:08:28+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84o%cf%82-%ce%b3%ce%b9/
CHICAGO
" » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2022-05-19T02:08:28+00:00. https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84o%cf%82-%ce%b3%ce%b9/
IEEE
" » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84o%cf%82-%ce%b3%ce%b9/. [Accessed: 2022-05-19T02:08:28+00:00]
rf:citation
» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντoς για το πρόγραμμα “PRAKSIS – Λειτουργία ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία” | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/03/18/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84o%cf%82-%ce%b3%ce%b9/ | 2022-05-19T02:08:28+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo