Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures

Prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas i doc.dr.sc. Zoran Burić održali su tri zagovaračka sastanka u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures. Održani su sastanci 15. travnja 2021. s predsjednikom Grupe za kazneno pravo Hrvatske odvjetničke komore, odvjetnikom…

Prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas i doc.dr.sc. Zoran Burić održali su tri zagovaračka sastanka u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures.

Održani su sastanci 15. travnja 2021. s predsjednikom Grupe za kazneno pravo Hrvatske odvjetničke komore, odvjetnikom Berislavom Živkovićem i predsjednicom Odvjetničke akademije, odvjetnicom Laurom Valković, sastanak 27. travnja 2021. s pomoćnicom ministra pravosuđa i uprave, gospođom Vedranom Šimundžom Nikolić, te sastanak 10. svibnja 2021. sasucima Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednikom Kazenog odjela VSRH-a i v.d. predsjednika suda Marinom Mrčelom, te sucima Draženom Tripalom i Damirom Kosom.

Na sastancima su raspravljeni glavni izazovi u pogledu ostvarivanja prava obrane u dokaznim postupcima koji su uočeni kroz prethodno provedeno dubinsko istraživanje i konzultacijske radionice na kojima su sudjelovali suci, odvjetnici, državni odvjetnici, akademici te kreatori kaznenih politika. Također, razmotrene su mogućnosti za unapređenje zaštite prava obrane u dokaznom postupku te mogućnosti za poboljšanje implementacije direktiva Europske unije o postupovnim pravima osumnjičenih i optuženih osoba (Direktiva 2013/48/EU, Direktiva (EU) 2016/343, Direktiva (EU) 206/800 i Direktiva (EU) 2016/1919).

Zaključci zagovaračkih sastanaka ugrađeni su u Nacionalno istraživačko izvješće o pravima obrane u dokaznom postupku koje će po završetku biti javno objavljeno.

This post was originally published on HPC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
HPC | Refugee Watch (2022-10-02T13:49:35+00:00) » Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/07/20/odrzani-zagovaracki-sastanci-u-sklopu-projekta-prava-obrane-u-dokaznim-postupcima-drep-defence-rights-in-evidentiary-procedures/.
MLA
" » Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures." HPC | Refugee Watch - Tuesday July 20, 2021, https://www.refugee.watch/2021/07/20/odrzani-zagovaracki-sastanci-u-sklopu-projekta-prava-obrane-u-dokaznim-postupcima-drep-defence-rights-in-evidentiary-procedures/
HARVARD
HPC | Refugee Watch Tuesday July 20, 2021 » Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures., viewed 2022-10-02T13:49:35+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/07/20/odrzani-zagovaracki-sastanci-u-sklopu-projekta-prava-obrane-u-dokaznim-postupcima-drep-defence-rights-in-evidentiary-procedures/>
VANCOUVER
HPC | Refugee Watch - » Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures. [Internet]. [Accessed 2022-10-02T13:49:35+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/07/20/odrzani-zagovaracki-sastanci-u-sklopu-projekta-prava-obrane-u-dokaznim-postupcima-drep-defence-rights-in-evidentiary-procedures/
CHICAGO
" » Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures." HPC | Refugee Watch - Accessed 2022-10-02T13:49:35+00:00. https://www.refugee.watch/2021/07/20/odrzani-zagovaracki-sastanci-u-sklopu-projekta-prava-obrane-u-dokaznim-postupcima-drep-defence-rights-in-evidentiary-procedures/
IEEE
" » Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures." HPC | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/07/20/odrzani-zagovaracki-sastanci-u-sklopu-projekta-prava-obrane-u-dokaznim-postupcima-drep-defence-rights-in-evidentiary-procedures/. [Accessed: 2022-10-02T13:49:35+00:00]
rf:citation
» Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures | HPC | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/07/20/odrzani-zagovaracki-sastanci-u-sklopu-projekta-prava-obrane-u-dokaznim-postupcima-drep-defence-rights-in-evidentiary-procedures/ | 2022-10-02T13:49:35+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo