Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg

Danas se obilježava 70 godina od usvajanja Konvencije UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. koja se smatra jednim od ključnih međunarodnim ugovorom. UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, smatra da je danas više no ikad važno prisjetiti se duha i temeljnih načela dokumenta. „Konvencija i dalje štiti prava izbjeglica širom svijeta“, […]

Danas se obilježava 70 godina od usvajanja Konvencije UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. koja se smatra jednim od ključnih međunarodnim ugovorom. UNHCR, Agencija UN-a za izbjeglice, smatra da je danas više no ikad važno prisjetiti se duha i temeljnih načela dokumenta.

„Konvencija i dalje štiti prava izbjeglica širom svijeta“, izjavio je Filippo Grandi, Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice.

„Zahvaljujući Konvenciji, milijuni su života spašeni. Sedamdeset godina nakon usvajanja iznimno je važno da međunarodna zajednica brani njezina načela.“

Izrazio je zabrinutost činjenicom da u zadnje vrijeme određene države pokušavaju zanemariti ili zaobići načela Konvencije, od nezakonitih protjerivanja i pushbackova izbjeglica i tražitelja azila na granicama na kopnu i moru, do prijedloga da ih se prisilno premjesti u treće zemlje radi obrade njihovih zahtjeva bez odgovarajućih jamstava.

U svojem govoru održanom točno 70 godina nakon što je Konvencija o statusu izbjeglica 1951. predstavljena državama na potpis, Grandi je izjavio da ovaj međunarodni ugovor ključna sastavnica međunarodnog prava o ljudskim pravima te da je i danas jednako važan kao i u vrijeme kada je sastavljen i potpisan.

„U Konvenciji su jasno određena prava izbjeglica, koja obvezuju i danas, u kontekstu trenutačnih i dosad neviđenih izazova i izvanrednih situacija, poput pandemije bolesti COVID-19“, rekao je Grandi.

I u Konvenciji o pravima izbjeglica iz 1951. i u novijem Globalnom kompaktu o izbjeglicama poziva se na međunarodnu suradnju kako bi se pronašla rješenja za izbjeglice.

Grandi je istaknuo potrebu da se međunarodna zajednica pridržava ključnih načela zaštite izbjeglica navedena u Konvenciji, uključujući pravo da se osobe koje bježe od proganjanja ne smije vratit u područja gdje su izložene opasnosti.

Sedamdeseta obljetnica Konvencije o statusu izbjeglica obilježava se nekoliko mjeseci nakon što je i UNHCR obilježio sedam desetljeća djelovanja kao organizacija s globalnim mandatom za zaštitu prisilno raseljenih osoba.

 

Dodatne napomene:

  • Nakon strahota Drugoga svjetskog rata, Ujedinjeni narodi objavili su 14. prosinca 1950. Statut UNHCR-a u kojem su utvrđeni uvjeti djelovanja te se upućuju opunomoćenici 26 zemalja da se sastanu u Ženevi radi utvrđivanja konačnog testa Konvencije, što su i učinili u srpnju 1951.
  • UNHCR je zaštitnik Konvencije iz 1951. s jedinstvenim mandatom u skladu s međunarodnim pravom za nadzor primjene Konvencije i suradnju s državama u svrhu zaštite izbjeglica i pronalaska dugoročnih rješenja.
  • U Konvenciji i Protokolu iz 1967., kojime se proširuje opseg osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, jasno je navedeno tko se sve smatra izbjeglicom, kao i vrsta zaštite te druga pomoć i socijalna prava na koja izbjeglice imaju pravo. Ova dva povezana instrumenta danas čine temelje za zaštitu izbjeglica te su nadahnula mnoge regionalne sporazume i zakone, kao što je Konvencija o statusu izbjeglica Organizacije afričkog jedinstva iz 1969., Deklaracija iz Cartegene iz 1984. u Latinskoj Americi i zajednički europski sustav azila EU-a.
  • UNHCR poziva sve države da oživotvore načela izbjegličkog prava, uključujući Konvenciju iz 1951., donošenjem zakona, osnivanjem institucija i prihvaćanjem politika i praksi koje odražavaju njegove odredbe. Također, potiče države koje nisu ugovornice Konvencije da joj pristupe, kao što je to slučaj s Južnim Sudanom koji je nakon potpisivanja 2018. postao najnovija zemlja potpisnica.
  • Načela Konvencije ponovno su potvrđena u prosincu 2018. u Globalnom kompaktu o izbjeglicama, nacrtu za razrađeniju i pravedniju podjelu odgovornosti. I u Konvenciji i u Kompaktu prepoznata je činjenica da održivo rješenje za probleme izbjeglica nije moguće postići bez međunarodne suradnje.

Za više informacija o Konvenciji UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. kliknite ovdje.

Kako biste saznali više o Globalnom kompaktu o izbjeglicama, kliknite ovdje.

Za pristup materijalima iz UNHCR-ove arhive na platformi Refugees Media, slijedite poveznicu (možda ćete se morati besplatno registrirati da biste se prijavili).

 

This post was originally published on UNHCR Croatia.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
jankapic | Refugee Watch (2022-10-04T10:29:41+00:00) » Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/07/28/konvencija-un-a-o-statusu-izbjeglica-iz-1951-70-godina-zastite-koja-spasava-zivote-ljudi-prisiljenih-na-bijeg/.
MLA
" » Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg." jankapic | Refugee Watch - Wednesday July 28, 2021, https://www.refugee.watch/2021/07/28/konvencija-un-a-o-statusu-izbjeglica-iz-1951-70-godina-zastite-koja-spasava-zivote-ljudi-prisiljenih-na-bijeg/
HARVARD
jankapic | Refugee Watch Wednesday July 28, 2021 » Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg., viewed 2022-10-04T10:29:41+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/07/28/konvencija-un-a-o-statusu-izbjeglica-iz-1951-70-godina-zastite-koja-spasava-zivote-ljudi-prisiljenih-na-bijeg/>
VANCOUVER
jankapic | Refugee Watch - » Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg. [Internet]. [Accessed 2022-10-04T10:29:41+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/07/28/konvencija-un-a-o-statusu-izbjeglica-iz-1951-70-godina-zastite-koja-spasava-zivote-ljudi-prisiljenih-na-bijeg/
CHICAGO
" » Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg." jankapic | Refugee Watch - Accessed 2022-10-04T10:29:41+00:00. https://www.refugee.watch/2021/07/28/konvencija-un-a-o-statusu-izbjeglica-iz-1951-70-godina-zastite-koja-spasava-zivote-ljudi-prisiljenih-na-bijeg/
IEEE
" » Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg." jankapic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/07/28/konvencija-un-a-o-statusu-izbjeglica-iz-1951-70-godina-zastite-koja-spasava-zivote-ljudi-prisiljenih-na-bijeg/. [Accessed: 2022-10-04T10:29:41+00:00]
rf:citation
» Konvencija UN-a o statusu izbjeglica iz 1951.: 70 godina zaštite koja spašava živote ljudi prisiljenih na bijeg | jankapic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/07/28/konvencija-un-a-o-statusu-izbjeglica-iz-1951-70-godina-zastite-koja-spasava-zivote-ljudi-prisiljenih-na-bijeg/ | 2022-10-04T10:29:41+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo