Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği

Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birlikleri ile hayata geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı’nda ilk aşama tamamlandı.

“Bilim Kahramanları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı” sosyal ve çevresel sorunlara dijital teknolojileri kullanarak çözüm buldukları projeleri ile ikinci aşamaya devam etmek üzere seçilen 7 sivil toplum kuruluşu oldu. Seçilen kuruluşlar, 10 bin dolara kadar proje desteği alırken, 24 haftalık ek hızlandırma programına katılacak.

Nokta Atışı Çözüm Geliştiren Projeler Öne Çıktı

Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birlikleri ile hayata geçirilen BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı’nda ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları açıklandı. Programa katılan 19 sivil toplum kuruluşu arasından geliştirdikleri projelerle seçilen 7 sivil toplum kuruluşu, “Bilim Kahramanları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı” oldu.  

Programın ilk aşamasına katılan 19 sivil toplum kuruluşuna KWORKS tarafından yenilikçi proje fikirlerine yönelik mentörlük ve eğitimler ile hızlandırma desteği sunulurken, küresel uzman havuzuna erişimleri sağlandı. Programın ikinci aşamasına devam etmeye hak kazanan sivil toplum kuruluşları ise 10 bin dolara kadar proje desteği alırken, 24 haftalık ek hızlandırma programına katılacak.   BOOST programına ilişkin görüşlerini paylaşan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “İklim krizi, derinleşen eşitsizlikler gibi büyük meselelerin çözümünde ancak sivil toplum kuruluşları güçlendiği ölçüde umut verici sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Pandemi süreci, sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşüm yolculuğunda ve çeviklik kabiliyetlerini geliştirmede bir kaldıraca ihtiyaç duyduklarını gösterdi. Bu dönemde hızla hareket ederek sivil toplum kuruluşlarının dönüşüm süreçlerini desteklemeyi ve yeni iş modelleri ile etkilerinin artırılmasını amaçlayan BOOST Programı’nın ortağı olduk” dedi. 

This post was originally published on SGDD-ASAM.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
SGDD-ASAM | Refugee Watch (2022-10-03T11:20:03+00:00) » Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/08/06/koc-holdingden-sgdd-asama-dijital-donusum-destegi/.
MLA
" » Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği." SGDD-ASAM | Refugee Watch - Friday August 6, 2021, https://www.refugee.watch/2021/08/06/koc-holdingden-sgdd-asama-dijital-donusum-destegi/
HARVARD
SGDD-ASAM | Refugee Watch Friday August 6, 2021 » Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği., viewed 2022-10-03T11:20:03+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/08/06/koc-holdingden-sgdd-asama-dijital-donusum-destegi/>
VANCOUVER
SGDD-ASAM | Refugee Watch - » Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği. [Internet]. [Accessed 2022-10-03T11:20:03+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/08/06/koc-holdingden-sgdd-asama-dijital-donusum-destegi/
CHICAGO
" » Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği." SGDD-ASAM | Refugee Watch - Accessed 2022-10-03T11:20:03+00:00. https://www.refugee.watch/2021/08/06/koc-holdingden-sgdd-asama-dijital-donusum-destegi/
IEEE
" » Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği." SGDD-ASAM | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/08/06/koc-holdingden-sgdd-asama-dijital-donusum-destegi/. [Accessed: 2022-10-03T11:20:03+00:00]
rf:citation
» Koç Holding’den SGDD-ASAM’a Dijital Dönüşüm Desteği | SGDD-ASAM | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/08/06/koc-holdingden-sgdd-asama-dijital-donusum-destegi/ | 2022-10-03T11:20:03+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo