Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης

Δείτε την διακήρυξη εδώ
The post Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης appeared first on Praksis.

Δείτε την διακήρυξη εδώ

The post Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2022-10-03T17:59:52+00:00) » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/08/20/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-20/.
MLA
" » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης." Nikos Kemos | Refugee Watch - Friday August 20, 2021, https://www.refugee.watch/2021/08/20/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-20/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Friday August 20, 2021 » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης., viewed 2022-10-03T17:59:52+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/08/20/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-20/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης. [Internet]. [Accessed 2022-10-03T17:59:52+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/08/20/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-20/
CHICAGO
" » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2022-10-03T17:59:52+00:00. https://www.refugee.watch/2021/08/20/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-20/
IEEE
" » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/08/20/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-20/. [Accessed: 2022-10-03T17:59:52+00:00]
rf:citation
» Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/08/20/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-20/ | 2022-10-03T17:59:52+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo