Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021

Polugodišnji izveštaj su pripremili članovi pravnog i integracionog tima programa Azil i migracije Beogradskog centra za ljudska prava. Izveštaj analizira položaj tražilaca azila i izbeglica u RS u prvih šest meseci 2021. godine na osnovu saznanja koje je naš tim prikupio tokom terenskog rada, zastupanja u postupku azila, pružanja besplatne pravne pomoći i podrške tražiocima azila i izbeglicama u […]

Polugodišnji izveštaj su pripremili članovi pravnog i integracionog tima programa Azil i migracije Beogradskog centra za ljudska prava. Izveštaj analizira položaj tražilaca azila i izbeglica u RS u prvih šest meseci 2021. godine na osnovu saznanja koje je naš tim prikupio tokom terenskog rada, zastupanja u postupku azila, pružanja besplatne pravne pomoći i podrške tražiocima azila i izbeglicama u integraciji. Pored ilustracije relevantnih odluka nadležnih organa donetih u izveštajnom periodu, autori su dali osvrt i na inicijative i aktivnosti koje je Beogradski centar za ljudska prava pokrenuo tokom 2021. godine u oblasti integracije tražilaca azila i izbeglica. Takođe, izveštaj sadrži podatke koje je tim prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju s državnim organima i UNHCR-om. Statistički podaci obuhvataju period od 1. januara do 30. juna 2021. godine.

Izveštaj možete pogledati ovde.

This post was originally published on www.azil.rs.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
www.azil.rs | Refugee Watch (2021-12-05T13:56:50+00:00) » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/08/30/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2021/.
MLA
" » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021." www.azil.rs | Refugee Watch - Monday August 30, 2021, https://www.refugee.watch/2021/08/30/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2021/
HARVARD
www.azil.rs | Refugee Watch Monday August 30, 2021 » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021., viewed 2021-12-05T13:56:50+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/08/30/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2021/>
VANCOUVER
www.azil.rs | Refugee Watch - » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021. [Internet]. [Accessed 2021-12-05T13:56:50+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/08/30/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2021/
CHICAGO
" » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021." www.azil.rs | Refugee Watch - Accessed 2021-12-05T13:56:50+00:00. https://www.refugee.watch/2021/08/30/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2021/
IEEE
" » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021." www.azil.rs | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/08/30/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2021/. [Accessed: 2021-12-05T13:56:50+00:00]
rf:citation
» Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar–jun 2021 | www.azil.rs | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/08/30/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2021/ | 2021-12-05T13:56:50+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo