27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, a u izdanju Fakulteta za evropske pravno-političke studije i Novosadskog humanitarnog centra, objavljena je monografija “Okultizam, kriminalitet i pravo” autora doc. dr Aleksandra Matkovića. . Kako navodi recenzent Dragoljub B. Đorđević, reč je o vrednom delu koje može da služi na čast i naučno mnogo […]

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, a u izdanju Fakulteta za evropske pravno-političke studije i Novosadskog humanitarnog centra, objavljena je monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“ autora doc. dr Aleksandra Matkovića.
.
Kako navodi recenzent Dragoljub B. Đorđević, reč je o vrednom delu koje može da služi na čast i naučno mnogo razvijenijim sredinama. Ono će zanimati pravnike i kriminologe, sociologe i socijalne radnike, psihologe i politikologe, etnologe i antropologe, donosioce odluka, novinare, studente… Nataša Mrvić Petrovć u svojoj recenziji navodi da se radi se o malo izučavanoj pojavi sa stanovišta pravne nauke, naročito u nas, pa otuda ova  monografija predstavlja naučni doprinos izučavanju jedne zanimljive pojave koja ima svoju psihološku i sociološku dimenziju, šti autor pravilno uočava i ističe.
.
Monografiju možete potražiti u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu i u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu.

This post was originally published on NSHC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Danijela | Refugee Watch (2022-05-22T01:57:22+00:00) » 27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/12/27/27-12-2021-monografija-okultizam-kriminalitet-i-pravo/.
MLA
" » 27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“." Danijela | Refugee Watch - Monday December 27, 2021, https://www.refugee.watch/2021/12/27/27-12-2021-monografija-okultizam-kriminalitet-i-pravo/
HARVARD
Danijela | Refugee Watch Monday December 27, 2021 » 27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“., viewed 2022-05-22T01:57:22+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/12/27/27-12-2021-monografija-okultizam-kriminalitet-i-pravo/>
VANCOUVER
Danijela | Refugee Watch - » 27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“. [Internet]. [Accessed 2022-05-22T01:57:22+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/12/27/27-12-2021-monografija-okultizam-kriminalitet-i-pravo/
CHICAGO
" » 27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“." Danijela | Refugee Watch - Accessed 2022-05-22T01:57:22+00:00. https://www.refugee.watch/2021/12/27/27-12-2021-monografija-okultizam-kriminalitet-i-pravo/
IEEE
" » 27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“." Danijela | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/12/27/27-12-2021-monografija-okultizam-kriminalitet-i-pravo/. [Accessed: 2022-05-22T01:57:22+00:00]
rf:citation
» 27.12.2021 Monografija „Okultizam, kriminalitet i pravo“ | Danijela | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/12/27/27-12-2021-monografija-okultizam-kriminalitet-i-pravo/ | 2022-05-22T01:57:22+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo