Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe

Hrvatski pravni centar u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt „Mladi za budućnost Europe“, koji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u području informiranja o EU i sudjelovanja građana u Konferenciji o budućnosti Europe. Projekt je nastavak…

Hrvatski pravni centar u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt „Mladi za budućnost Europe“, koji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u području informiranja o EU i sudjelovanja građana u Konferenciji o budućnosti Europe. Projekt je nastavak uspješne suradnje započete na projektu „Mladi EUključeni“ (2018. godine), „EUreka-i mi gradimo budućnost EU“ (2019. godine) i „StudentWatch“ (2020.). Stručna voditeljica projekta je prof. dr. sc. Iris Goldner Lang s Katedre za europsko javno pravo. Provedba projekta traje od 1.07.2021. do 31.12.2021.

Kao dio Konferencije o budućnosti Europe, projekt je namijenjen poticanju uključivanja mladih u raspravu o izabranim temama Konferencije, konkretno o izgradnji zdravog kontinenta, borbi protiv klimatskih promjena i izazova u području okoliša, digitalnoj transformaciji, o europskim pravima, vrijednostima, vladavini prava i sigurnosti te o migracijama.

Tijekom provedbe projekta, studenti/studentice-demonstratori/demonstratorice s Katedre za europsko javno pravo organizirali su četiri javne tribine s relevantnim govornicima te su na temelju povedene rasprave izradili zaključke za svaku pojedinu temu.

Izrađeni zaključci koristan su materijal za uvid u razmišljanja i očekivanja građana i mladih u odnosu na teme koje su ključne za budućnost Europske unije, a ujedno su i poticaj za nastavljanje dijaloga.

This post was originally published on HPC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
HPC | Refugee Watch (2022-05-22T00:45:11+00:00) » Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/12/28/projekt-mladi-za-buducnost-europe-tribine-u-okviru-konferencije-o-buducnosti-europe/.
MLA
" » Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe." HPC | Refugee Watch - Tuesday December 28, 2021, https://www.refugee.watch/2021/12/28/projekt-mladi-za-buducnost-europe-tribine-u-okviru-konferencije-o-buducnosti-europe/
HARVARD
HPC | Refugee Watch Tuesday December 28, 2021 » Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe., viewed 2022-05-22T00:45:11+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/12/28/projekt-mladi-za-buducnost-europe-tribine-u-okviru-konferencije-o-buducnosti-europe/>
VANCOUVER
HPC | Refugee Watch - » Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe. [Internet]. [Accessed 2022-05-22T00:45:11+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/12/28/projekt-mladi-za-buducnost-europe-tribine-u-okviru-konferencije-o-buducnosti-europe/
CHICAGO
" » Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe." HPC | Refugee Watch - Accessed 2022-05-22T00:45:11+00:00. https://www.refugee.watch/2021/12/28/projekt-mladi-za-buducnost-europe-tribine-u-okviru-konferencije-o-buducnosti-europe/
IEEE
" » Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe." HPC | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/12/28/projekt-mladi-za-buducnost-europe-tribine-u-okviru-konferencije-o-buducnosti-europe/. [Accessed: 2022-05-22T00:45:11+00:00]
rf:citation
» Projekt „Mladi za budućnost Europe“ – tribine u okviru Konferencije o budućnosti Europe | HPC | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/12/28/projekt-mladi-za-buducnost-europe-tribine-u-okviru-konferencije-o-buducnosti-europe/ | 2022-05-22T00:45:11+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo