Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“

Hrvatski pravni centar objavljuje javni poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“

Hrvatski pravni centar objavljuje javni poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“

This post was originally published on HPC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
HPC | Refugee Watch (2022-05-22T00:51:04+00:00) » Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/01/19/poziv-za-izbor-glavnog-istrazivaca-u-okviru-projekta-komplementarni-putovi-za-pristup-medunarodnoj-zastiti-u-jugoistocnoj-europi-comp4see/.
MLA
" » Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“." HPC | Refugee Watch - Wednesday January 19, 2022, https://www.refugee.watch/2022/01/19/poziv-za-izbor-glavnog-istrazivaca-u-okviru-projekta-komplementarni-putovi-za-pristup-medunarodnoj-zastiti-u-jugoistocnoj-europi-comp4see/
HARVARD
HPC | Refugee Watch Wednesday January 19, 2022 » Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“., viewed 2022-05-22T00:51:04+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/01/19/poziv-za-izbor-glavnog-istrazivaca-u-okviru-projekta-komplementarni-putovi-za-pristup-medunarodnoj-zastiti-u-jugoistocnoj-europi-comp4see/>
VANCOUVER
HPC | Refugee Watch - » Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“. [Internet]. [Accessed 2022-05-22T00:51:04+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/01/19/poziv-za-izbor-glavnog-istrazivaca-u-okviru-projekta-komplementarni-putovi-za-pristup-medunarodnoj-zastiti-u-jugoistocnoj-europi-comp4see/
CHICAGO
" » Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“." HPC | Refugee Watch - Accessed 2022-05-22T00:51:04+00:00. https://www.refugee.watch/2022/01/19/poziv-za-izbor-glavnog-istrazivaca-u-okviru-projekta-komplementarni-putovi-za-pristup-medunarodnoj-zastiti-u-jugoistocnoj-europi-comp4see/
IEEE
" » Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“." HPC | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/01/19/poziv-za-izbor-glavnog-istrazivaca-u-okviru-projekta-komplementarni-putovi-za-pristup-medunarodnoj-zastiti-u-jugoistocnoj-europi-comp4see/. [Accessed: 2022-05-22T00:51:04+00:00]
rf:citation
» Poziv za izbor glavnog istraživača u okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“ | HPC | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/01/19/poziv-za-izbor-glavnog-istrazivaca-u-okviru-projekta-komplementarni-putovi-za-pristup-medunarodnoj-zastiti-u-jugoistocnoj-europi-comp4see/ | 2022-05-22T00:51:04+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo