“Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu”

2.2.2022. Nova brošura Beogradskog centra za ljudska prava: “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu” pruža informacije o važnim pojmovima na temu interkulturalnosti i kulturnih identiteta. Ovaj vodič daje  konkretne primere i praktične smernice u vezi sa interkuluturalnom komunikacijom, prihvatanjem različitosti i načinima solidarnosti i savezništva. Jezikom koji je prilagođen mladima, ovaj vodič motiviše mlade da istražuju sopstvene identitete, […]

2.2.2022. Nova brošura Beogradskog centra za ljudska prava: “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu” pruža informacije o važnim pojmovima na temu interkulturalnosti i kulturnih identiteta. Ovaj vodič daje  konkretne primere i praktične smernice u vezi sa interkuluturalnom komunikacijom, prihvatanjem različitosti i načinima solidarnosti i savezništva.

Jezikom koji je prilagođen mladima, ovaj vodič motiviše mlade da istražuju sopstvene identitete, upitaju svoje predrasude i razvijaju interkulturalne kompetencije. Vodič može biti koristan mladim ljudima kao i onima koji rade sa mladima u polju formalnog i neformalnog obrazovanja.

Ovaj kratki vodič je nastao kao jedan od rezultata programa CoolTour Tube. CoolTour Tube je program za integraciju, interkulturalno učenje i solidarnost mladih, koji podstiče komunikaciju mladih različitih kulturnih identiteta.

Program CoolTour Tube je deo projekta “Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Republici Srbiji”, koji sprovodi Beogradski centra za ljudska prava uz podršku UNHCR-a u Srbiji.

This post was originally published on www.azil.rs.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
www.azil.rs | Refugee Watch (2022-06-30T20:14:53+00:00) » “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu”. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/02/02/susreti-kratki-vodic-o-interkulturalnosti-prihvatanju-i-zajednistvu/.
MLA
" » “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu”." www.azil.rs | Refugee Watch - Wednesday February 2, 2022, https://www.refugee.watch/2022/02/02/susreti-kratki-vodic-o-interkulturalnosti-prihvatanju-i-zajednistvu/
HARVARD
www.azil.rs | Refugee Watch Wednesday February 2, 2022 » “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu”., viewed 2022-06-30T20:14:53+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/02/02/susreti-kratki-vodic-o-interkulturalnosti-prihvatanju-i-zajednistvu/>
VANCOUVER
www.azil.rs | Refugee Watch - » “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu”. [Internet]. [Accessed 2022-06-30T20:14:53+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/02/02/susreti-kratki-vodic-o-interkulturalnosti-prihvatanju-i-zajednistvu/
CHICAGO
" » “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu”." www.azil.rs | Refugee Watch - Accessed 2022-06-30T20:14:53+00:00. https://www.refugee.watch/2022/02/02/susreti-kratki-vodic-o-interkulturalnosti-prihvatanju-i-zajednistvu/
IEEE
" » “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu”." www.azil.rs | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/02/02/susreti-kratki-vodic-o-interkulturalnosti-prihvatanju-i-zajednistvu/. [Accessed: 2022-06-30T20:14:53+00:00]
rf:citation
» “Susreti – kratki vodič o interkulturalnosti, prihvatanju i zajedništvu” | www.azil.rs | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/02/02/susreti-kratki-vodic-o-interkulturalnosti-prihvatanju-i-zajednistvu/ | 2022-06-30T20:14:53+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo