Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα «Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Δ…

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες για το πρόγραμμα «Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Δείτε αναλυτικά εδώ

The post Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2022-06-30T19:35:50+00:00) » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/03/29/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd/.
MLA
" » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.." Nikos Kemos | Refugee Watch - Tuesday March 29, 2022, https://www.refugee.watch/2022/03/29/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Tuesday March 29, 2022 » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.., viewed 2022-06-30T19:35:50+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/03/29/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.. [Internet]. [Accessed 2022-06-30T19:35:50+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/03/29/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd/
CHICAGO
" » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2022-06-30T19:35:50+00:00. https://www.refugee.watch/2022/03/29/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd/
IEEE
" » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/03/29/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd/. [Accessed: 2022-06-30T19:35:50+00:00]
rf:citation
» Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτες στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/03/29/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd/ | 2022-06-30T19:35:50+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo