Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή

Παρακαλούμε δείτε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, η οποία διεξήχθη την…

Παρακαλούμε δείτε τα αποτελέσματα της Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της PRAKSIS «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: ΑΚΗΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003596, η οποία διεξήχθη την 9η Μαΐου 2022.

The post Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2022-06-30T20:06:56+00:00) » Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/05/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/.
MLA
" » Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή." Nikos Kemos | Refugee Watch - Monday May 9, 2022, https://www.refugee.watch/2022/05/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Monday May 9, 2022 » Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή., viewed 2022-06-30T20:06:56+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/05/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή. [Internet]. [Accessed 2022-06-30T20:06:56+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/05/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
CHICAGO
" » Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2022-06-30T20:06:56+00:00. https://www.refugee.watch/2022/05/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
IEEE
" » Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/05/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/. [Accessed: 2022-06-30T20:06:56+00:00]
rf:citation
» Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για τη θέση του νοσηλευτή | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/05/09/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/ | 2022-06-30T20:06:56+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo