Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Δείτε αναλυτικά εδώ
The post Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας appeared first on Praksis.

Δείτε αναλυτικά εδώ

The post Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-01-31T10:57:14+00:00) » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-28/.
MLA
" » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας." Nikos Kemos | Refugee Watch - Thursday June 16, 2022, https://www.refugee.watch/2022/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-28/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Thursday June 16, 2022 » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας., viewed 2023-01-31T10:57:14+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-28/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. [Internet]. [Accessed 2023-01-31T10:57:14+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-28/
CHICAGO
" » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-01-31T10:57:14+00:00. https://www.refugee.watch/2022/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-28/
IEEE
" » Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-28/. [Accessed: 2023-01-31T10:57:14+00:00]
rf:citation
» Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/06/16/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b3-28/ | 2023-01-31T10:57:14+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo