APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice
Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara kao sektor proizvodnje hrane, u okviru koje deo hrane doniramo izbeglicama i migrantima širom Srbije kojima je ona potrebna. Među decom kojoj periodično i na z…

pomoc

Naša pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice

Jedan od sektora APC/CZA je i APC Pekara kao sektor proizvodnje hrane, u okviru koje deo hrane doniramo izbeglicama i migrantima širom Srbije kojima je ona potrebna. Među decom kojoj periodično i na zahtev dostavljamo hranu su deca bez pratnje roditelja smeštena u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Beogradu ali i u Nišu. Njima i drugoj deci i izbeglicama koje se nalaze na otvorenom ili u prihvatnim kampovima širom zemlje pripremamo falafel, fatayer, shishtaouk, humus kao i ostalo tradicionalno domaće pecivo i kolače karakteristične za Bliski i Srednji Istok, regione iz kog izbegli većinom dolaze u Srbiju.

Naš sektor proizvodnje hrane nema samo za cilj da obezbedi dodatne obroke izbeglicama tamo gde su oni potrebni nego služi i kao mesto u kome se izbeglice kroz stručne treninge i prakse obučavaju u proizvodnji peciva, kolača ali i prodaji hrane. Na ovaj način, APC pekara pomaže izbeglicama da nauče nove veštine i osposobe se u zanimanjima koja su deficitarna u zemlji, što kasnije njima koristi da lako i brzo dođu do posla i započnu normalan život.

Ono što je jako bitan segment rada našeg sektora proizvodnje jeste i osnaživanje izbeglica da kroz angažman u pekari uspostave kontakte i komunikaciju sa lokalnim kolegama ali i lokalnim građanima, da ojačaju samopouzdanje i stvore uslove da se lakše integrišu u lokalnu sredinu i da integracija bude što bezbolnija za njih, a ujedno i što brža i uspešnija.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-28T10:56:46+00:00) » APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/06/16/apc-pekara-obezbeduje-hranu-i-obucava-izbeglice/.
MLA
" » APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday June 16, 2022, https://www.refugee.watch/2022/06/16/apc-pekara-obezbeduje-hranu-i-obucava-izbeglice/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday June 16, 2022 » APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice., viewed 2023-01-28T10:56:46+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/06/16/apc-pekara-obezbeduje-hranu-i-obucava-izbeglice/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T10:56:46+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/06/16/apc-pekara-obezbeduje-hranu-i-obucava-izbeglice/
CHICAGO
" » APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T10:56:46+00:00. https://www.refugee.watch/2022/06/16/apc-pekara-obezbeduje-hranu-i-obucava-izbeglice/
IEEE
" » APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/06/16/apc-pekara-obezbeduje-hranu-i-obucava-izbeglice/. [Accessed: 2023-01-28T10:56:46+00:00]
rf:citation
» APC Pekara obezbeđuje hranu i obučava izbeglice | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/06/16/apc-pekara-obezbeduje-hranu-i-obucava-izbeglice/ | 2023-01-28T10:56:46+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo