Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών

Δείτε την προκήρυξη εδώ
The post Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών appeared first on Praksis.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

The post Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-01-31T09:29:55+00:00) » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-2/.
MLA
" » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών." Nikos Kemos | Refugee Watch - Friday July 1, 2022, https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-2/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Friday July 1, 2022 » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών., viewed 2023-01-31T09:29:55+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-2/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών. [Internet]. [Accessed 2023-01-31T09:29:55+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-2/
CHICAGO
" » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-01-31T09:29:55+00:00. https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-2/
IEEE
" » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-2/. [Accessed: 2023-01-31T09:29:55+00:00]
rf:citation
» Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή ξυλουργικών εργασιών | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-2/ | 2023-01-31T09:29:55+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo