Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων

Δείτε την προκήρυξη εδώ
The post Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων appeared first on Praksis.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

The post Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-01-31T10:00:18+00:00) » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-3/.
MLA
" » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων." Nikos Kemos | Refugee Watch - Friday July 1, 2022, https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-3/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Friday July 1, 2022 » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων., viewed 2023-01-31T10:00:18+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-3/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων. [Internet]. [Accessed 2023-01-31T10:00:18+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-3/
CHICAGO
" » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-01-31T10:00:18+00:00. https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-3/
IEEE
" » Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-3/. [Accessed: 2023-01-31T10:00:18+00:00]
rf:citation
» Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης κρυστάλλων | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/07/01/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b4%ce%b9%ce%b1-3/ | 2023-01-31T10:00:18+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo