Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματος «Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στα Νησιά του Ανα…

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίηση του προγράμματος «Child Protection Intervention on Samos, Chios, Lesvos», το οποίο χρηματοδοτείται από το UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), που υλοποιεί στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Δείτε αναλυτικά εδώ

The post Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο appeared first on Praksis.

This post was originally published on Praksis.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Nikos Kemos | Refugee Watch (2023-01-29T16:13:10+00:00) » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/07/08/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%ad%ce%b1-farsi-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb/.
MLA
" » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο." Nikos Kemos | Refugee Watch - Friday July 8, 2022, https://www.refugee.watch/2022/07/08/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%ad%ce%b1-farsi-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb/
HARVARD
Nikos Kemos | Refugee Watch Friday July 8, 2022 » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο., viewed 2023-01-29T16:13:10+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/07/08/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%ad%ce%b1-farsi-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb/>
VANCOUVER
Nikos Kemos | Refugee Watch - » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο. [Internet]. [Accessed 2023-01-29T16:13:10+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/07/08/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%ad%ce%b1-farsi-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb/
CHICAGO
" » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο." Nikos Kemos | Refugee Watch - Accessed 2023-01-29T16:13:10+00:00. https://www.refugee.watch/2022/07/08/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%ad%ce%b1-farsi-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb/
IEEE
" » Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο." Nikos Kemos | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/07/08/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%ad%ce%b1-farsi-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb/. [Accessed: 2023-01-29T16:13:10+00:00]
rf:citation
» Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη διερμηνέα Farsi στη Λέσβο | Nikos Kemos | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/07/08/%ce%b7-praksis-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ac-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%ad%ce%b1-farsi-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%bb/ | 2023-01-29T16:13:10+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo