Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji

Najnovejša ocena kaže, da več kot milijarda ljudi po vsem svetu prostovoljno namenja svoj čas, spretnosti in izkušnje, da bi pomagali izboljšati skupnosti, v katerih živijo.

“Vsako leto 5. decembra obeležujemo mednarodni dan prostovoljstva, praznik vseh prostovoljcev in prostovoljk, ki opozarja na prispevek prostovoljstva k družbeni blaginji. Letošnji slogan “Skupaj ukrepajmo zdaj” izpostavlja prispevek prostovoljstva k solidarnosti. Za bolj svetlo prihodnost našega planeta moramo namreč delovati skupaj in moramo delovati zdaj.

Vpliv podnebnih sprememb, pandemija COVID-19, skupaj s političnimi in gospodarskimi pretresi po vsem svetu poudarjajo izzive, s katerimi se številni ljudje in skupnosti soočajo v vsakdanjem življenju. Dejanje prostovoljstva in solidarnost, ki jo prostovoljci in prostovoljke izkazujejo s svojim delom, pomagata odpravljati neenakosti v vseh naših skupnostih in nudita vsaj nekaj podpore najbolj ranljivim v družbi. Najnovejša ocena kaže, da več kot milijarda ljudi po vsem svetu prostovoljno namenja svoj čas, spretnosti in izkušnje, da bi pomagali izboljšati skupnosti, v katerih živijo. Prostovoljstvo v Sloveniji ima dolgo tradicijo, je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje. Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2021 je razvidno, da je 188.520 prostovoljcev in prostovoljk opravilo 9.503.591 ur prostovoljskega dela, največ na socialnem področju, področju vzgoje in izobraževanja ter kulture in umetnosti.

 Prispevka prostovoljstva se sami zavedamo vse dni v letu, vendar imamo vsako leto poseben dan, ko ga še posebej obeležimo. Zaradi tega prispevka je svet boljši kraj za življenje za vse. Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva 2022 se vsem prostovoljkam in prostovoljcem zahvaljujemo za predanost in solidarnost, ki jo izkazujete s svojim delom. Podnebne spremembe, pandemija, migracije in naraščajoče neenakosti nas vse pozivajo, da moramo vsi sodelovati pri razvijanju rešitev za skupne razvojne izzive in skupno dobro. Zato vse posameznike in posameznice ob tej priložnosti vabimo, da se pridružite prostovoljcem in prostovoljkam, ki vsak dan že podarjajo svoj čas, svoje izkušnje in veščine. Seveda pa za kakovostno prostovoljsko delo potrebujemo mentorsko podporo in vključujoče programe, prostovoljske organizacije pa sistemsko podporo in posluh države ter lokalnih skupnosti.”

– Franci Zlatar, izvršni direktor Slovenske filantropije

This post was originally published on Slovenska filantropija.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Jasna | Refugee Watch (2023-01-31T10:20:58+00:00) » Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji. Retrieved from https://www.refugee.watch/2022/12/02/filantropski-razmislek-vec-kot-milijarda-nas-prostovolji/.
MLA
" » Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji." Jasna | Refugee Watch - Friday December 2, 2022, https://www.refugee.watch/2022/12/02/filantropski-razmislek-vec-kot-milijarda-nas-prostovolji/
HARVARD
Jasna | Refugee Watch Friday December 2, 2022 » Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji., viewed 2023-01-31T10:20:58+00:00,<https://www.refugee.watch/2022/12/02/filantropski-razmislek-vec-kot-milijarda-nas-prostovolji/>
VANCOUVER
Jasna | Refugee Watch - » Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji. [Internet]. [Accessed 2023-01-31T10:20:58+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2022/12/02/filantropski-razmislek-vec-kot-milijarda-nas-prostovolji/
CHICAGO
" » Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji." Jasna | Refugee Watch - Accessed 2023-01-31T10:20:58+00:00. https://www.refugee.watch/2022/12/02/filantropski-razmislek-vec-kot-milijarda-nas-prostovolji/
IEEE
" » Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji." Jasna | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2022/12/02/filantropski-razmislek-vec-kot-milijarda-nas-prostovolji/. [Accessed: 2023-01-31T10:20:58+00:00]
rf:citation
» Filantropski razmislek: Več kot milijarda nas prostovolji | Jasna | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2022/12/02/filantropski-razmislek-vec-kot-milijarda-nas-prostovolji/ | 2023-01-31T10:20:58+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo